ارزگان : ۱۴ تن عسکر با اعطاء مخارج سفر به خانه های شان فرستاده شدند

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که پری شب ۱۴ تن عسکر در قرارگاه غوندی ولسوالی دهراود به مجاهدین تسلیم شده بودند که امروز صبح به هریک از آنان مخارج سفر داده شد و به خانه های شان فرستاده شدند. عساکر مذکور تعهد کرده اند که دیگر در تحت هیچ شرایط به رژیم فاسد کابل […]

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که پری شب ۱۴ تن عسکر در قرارگاه غوندی ولسوالی دهراود به مجاهدین تسلیم شده بودند که امروز صبح به هریک از آنان مخارج سفر داده شد و به خانه های شان فرستاده شدند.

عساکر مذکور تعهد کرده اند که دیگر در تحت هیچ شرایط به رژیم فاسد کابل بازنخواهند گشت و به زندگی عادی خود ادامه می دهند .

شهرت افراد مذکور شرح ذیل است :

 ۱ عبدالستارولدعبدالغفار باشندۀ کلی سوم شهرقندوز

 ۲ سیداکبر ولد عبدالرحمان باشندۀ مرکز ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان

۳ عبدالوکیل ولد خان نذیر باشندۀ قریه سلیمان خیل ولسوالی پچراگام ولایت ننگرهار

 ۴ محمدالله ولد عبدالله باشندۀ مرکز ولایت بادغیس

 ۵ نظام الدین ولد میرزاخان باشندۀ ولسوالی چپه دره ولایت کنر

۶ زینت الله ولد غنم گل باشندۀ ولسوالی اچین ولایت ننگرهار

۷ عمران خان ولدشادگل باشندۀ قریه توتاخیل ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا

۸ عنایت الله ولد محمدعیسی خان باشندۀ ولسوالی اسمار ولایت کنر

 ۹ رومل ولد ملنگ باشندۀ ولسوالی جبرسراج ولایت پروان

۱۰ سمیع الله ولد سیدرسول باشندۀ ولسوالی ختوه ولایت پکتیا

۱۱ مسلیم ولد غلام علی باشندۀ ولسوالی میرامور ولایت دایکندی

۱۲ بخت تاج ولد معراج الله باشندۀ مرکز ولایت ننگرهار

۱۳ ثناءالحق ولد گلاب باشندۀ ولسوالی پچراگام ولایت ننگرهار

۱۴ عبدالرؤف ولد غازی باشندۀ ولسوالی ناری ولایت کنر

۱۴۴۲/۱۱/۱۳

۲۰۲۱/۷/۴