ارزگان : ۱۱ تن پولیس و عسکر در دهراود به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مناطق مختلف ولسوالی دهراود، ۱۱ تن عسکر و پولیس در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است : ۱ توریالی ولد عبدالوهاب ۲ آمیرلالی ولد محمدولی ۳ اسدالله ولد […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مناطق مختلف ولسوالی دهراود، ۱۱ تن عسکر و پولیس در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

۱ توریالی ولد عبدالوهاب

۲ آمیرلالی ولد محمدولی

۳ اسدالله ولد ښادی خان

۴ محمدالله  ولد ښادی خان

۵ ښادی خان ولد عبدالغفور

۶ محمدنسیم ولدعبدالرحیم

۷ حکمت الله ولدمحمدنسیم                      

۸ عبدالروف ولد الله داد

۹ صاحب جان آغا ولد علی جان آغا

۱۰ نصیب الله ولد میراجان

۱۱ شفیع الله ولد حاجی بادار

۲۰۲۱/۷/۲۳