ارزگان : ۳ تن از اجیران در ترینکوت کشته شدند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که شب گذشته در منطقۀ مراباد  شهر ترینکوت، ۳ تن پهره دار/ نگهبان پوستۀ دشمن هدف سلاح لیزری مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و هر ۳ تن جابجا کشته شده اند . این در حالی است که پری شب نیز ۳ پوستۀ دفاعی دشمن که آن را در سراهای […]

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که شب گذشته در منطقۀ مراباد  شهر ترینکوت، ۳ تن پهره دار/ نگهبان پوستۀ دشمن هدف سلاح لیزری مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و هر ۳ تن جابجا کشته شده اند .

این در حالی است که پری شب نیز ۳ پوستۀ دفاعی دشمن که آن را در سراهای خالی مردم ایجاد کرده بودند، در حملۀ رعد آسای مجاهدین بطور کامل فتح شده بود و  در اثر آن حلقه های محاصرۀ قرارگاه دشمن بشدت تنگ شده است .

۲۰۱۷/۴/۱۹