ارزگان : یک مرکز مهم دشمن در دهراود فتح گردید و ۱۴ تن با سلاح و مهمات به مجاهدین تسلیم شدند

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که شب گذشته نزدیک کمپاین ولسوالی دهراود، مرکز دفاعی تپۀ یقوری مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات مرکز دشمن بطور کامل فتح گردیده است و یک تن عسکر در آن جابجا کشته شد و ۱۴ تن دیگر با سلاح و مهمات شان […]

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که شب گذشته نزدیک کمپاین ولسوالی دهراود، مرکز دفاعی تپۀ یقوری مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات مرکز دشمن بطور کامل فتح گردیده است و یک تن عسکر در آن جابجا کشته شد و ۱۴ تن دیگر با سلاح و مهمات شان به مجاهدین تسلیم گردیدند.

۲۰۲۱/۷/۲