ارزگان : یک تن پولیس در چنارتو به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که یک تن پولیس ( عزت الله ولد خان محمد ) باشندۀ مرکز ولسوالی چنارتو، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . 2020/7/16

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که یک تن پولیس ( عزت الله ولد خان محمد ) باشندۀ مرکز ولسوالی چنارتو، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .
2020/7/16