ارزگان : یک تن عسکر در چوره کشته شد

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که عصر روز گذشته ساعت 5:30 بجه، در منطقۀ سره کمربند ولسوالی چوره، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن هدف دراگانوف قرار گرفته و جابجا کشته شده است.  2021/5/7

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که عصر روز گذشته ساعت 5:30 بجه، در منطقۀ سره کمربند ولسوالی چوره، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن هدف دراگانوف قرار گرفته و جابجا کشته شده است.

 2021/5/7