ارزگان : یک تن عسکر در چوره کشته شد

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که عصر روز گذشته ساعت ۵:۳۰ بجه، در منطقۀ سره کمربند ولسوالی چوره، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن هدف دراگانوف قرار گرفته و جابجا کشته شده است.  ۲۰۲۱/۵/۷

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که عصر روز گذشته ساعت ۵:۳۰ بجه، در منطقۀ سره کمربند ولسوالی چوره، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن هدف دراگانوف قرار گرفته و جابجا کشته شده است.

 ۲۰۲۱/۵/۷