ارزگان : یک تن عسکر در چوره به مجاهدین پیوست

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که یک تن عسکر ( محمدالله ولد فضل کرم ) باشندۀ منطقۀ نوری ولسوالی چوره پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است. نامبرده یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است . 2021/5/19

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که یک تن عسکر ( محمدالله ولد فضل کرم ) باشندۀ منطقۀ نوری ولسوالی چوره پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است.

نامبرده یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است .

2021/5/19