ارزگان : یک تن عسکر در دهراود کشته شد

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که شام روز گذشته ساعت ۷ بجه، در منطقۀ کمپاین از مربوطات ولسوالی دهراود، یک تن پهره دار پوستۀ عمرخان هدف سلاح لیزری قرار گرفته و جابجا کشته شده است . ۲۰۲۱/۳/۵

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که شام روز گذشته ساعت ۷ بجه، در منطقۀ کمپاین از مربوطات ولسوالی دهراود، یک تن پهره دار پوستۀ عمرخان هدف سلاح لیزری قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

۲۰۲۱/۳/۵