ارزگان یک تن عسکر در دهراود به مجاهدین پیوست

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی دهراود، یک تن عسکر ( لالی ولد نوروز باشندۀ منطقۀ کوور ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است. 2021/5/22

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی دهراود، یک تن عسکر ( لالی ولد نوروز باشندۀ منطقۀ کوور ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است.

2021/5/22