ارزگان : یک تن عسکر در ترینکوت به مجاهدین پیوست

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که یک تن عسکر ( نیازمحمد ولد غلام رسول ) باشندۀ توری شهر ترینکوت، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب امروز به مجاهدین پیوسته است. ۲۰۲۰/۱۱/۴

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که یک تن عسکر ( نیازمحمد ولد غلام رسول ) باشندۀ توری شهر ترینکوت، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب امروز به مجاهدین پیوسته است.
۲۰۲۰/۱۱/۴