ارزگان : یک تن عسکر بهمراه دو میل سلاح در خاص ارزگان به مجاهدین پیوست

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که امروز صبح در ولسوالی خاص ارزگان، یک تن عسکر ( حمیدالله ولد خان باشندۀ ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. نامبرده با خود یک میل پیکا و یک میل سلاح کارمولی به مجاهدین رسانده است . ۲۰۲۰/۱۱/۷

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که امروز صبح در ولسوالی خاص ارزگان، یک تن عسکر ( حمیدالله ولد خان باشندۀ ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

نامبرده با خود یک میل پیکا و یک میل سلاح کارمولی به مجاهدین رسانده است .
۲۰۲۰/۱۱/۷