ارزگان : یک تن دزد با یک عراده موترسایکل دزدی شده در ترینکوت دستگیر گردید

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ پای ناوۀ شهرترینکوت، یک تن دزد که یک موتر سایکل را دزدی کرده بود، از سوی مجاهدین بهمراه موترسایکل دزدی شده دستگیر گردید. قضیه دزد مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است . ۲۰۲۱/۷/۳

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ پای ناوۀ شهرترینکوت، یک تن دزد که یک موتر سایکل را دزدی کرده بود، از سوی مجاهدین بهمراه موترسایکل دزدی شده دستگیر گردید.

قضیه دزد مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .

۲۰۲۱/۷/۳