ارزگان : یک تن ثارنوال وحشی دشمن در شهرترینکوت بقتل رسید

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر حوالی ساعت ۴:۳۵ بجه، در منطقۀ گدام شهر ترینکوت، یک تن ثارنوال نظامی وحشی دشمن ( حبیب الله بادین زی ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است . از نامبرده یک قبضه تفنگچه به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۱/۷/۱۵

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر حوالی ساعت ۴:۳۵ بجه، در منطقۀ گدام شهر ترینکوت، یک تن ثارنوال نظامی وحشی دشمن ( حبیب الله بادین زی ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است .

از نامبرده یک قبضه تفنگچه به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۱۵