ارزگان : یک تن از اجیران در ترینکوت بقتل رسید

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۱ و نیم بجه، در منطقۀ کمربند شاه منصور، یک تن عسکر در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین جابجا کشته شده است. ۲۰۲۰/۱۱/۱۱

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۱ و نیم بجه، در منطقۀ کمربند شاه منصور، یک تن عسکر در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین جابجا کشته شده است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۱