ارزگان: پوسته در دهراوود فتح و ۲ عسکر مزدور کشته شدند

شب گذشته ساعت ۱۰ بر پوستهء دشمن در منطقهء زرتالی مربوط ولسوالی دهراوود حمله صورت گرفت. در نتیجهء حملهء مسلحانه، ۲ پولیس مزدور در جا هلاک و مابقی از پوسته فرار کردند. در پوسته مهمات زیادی از جمله ۱۵۰۰ مرمی، ۶ چانته و ۲۰ شاچور بدست مجاهدین افتاد. ۲۰۱۷/۱۲/۲۵

شب گذشته ساعت ۱۰ بر پوستهء دشمن در منطقهء زرتالی مربوط ولسوالی دهراوود حمله صورت گرفت.

در نتیجهء حملهء مسلحانه، ۲ پولیس مزدور در جا هلاک و مابقی از پوسته فرار کردند.

در پوسته مهمات زیادی از جمله ۱۵۰۰ مرمی، ۶ چانته و ۲۰ شاچور بدست مجاهدین افتاد.

۲۰۱۷/۱۲/۲۵