ارزگان : مرکز نظم عامه و تعمیر ولسوالی قدیم در دهراود فتح گردید

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که دیشب مرکز نظم عامه و تعمیر ولسوالی قدیم ولسوالی دهراود که همیشه از آنجا خانه های مردم هدف قرار می گرفت، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات که توسط سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، در طی آن تعمیرنظم عامه و ولسوالی […]

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که دیشب مرکز نظم عامه و تعمیر ولسوالی قدیم ولسوالی دهراود که همیشه از آنجا خانه های مردم هدف قرار می گرفت، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات که توسط سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، در طی آن تعمیرنظم عامه و ولسوالی کهنه دشمن بطور کامل فتح گردید و اجیران پس از متحمل شدن تلفات پا بفرار گذاشتند.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۱