ارزگان : قومندان پوستۀ دشمن بهمراه محافظش در خاص ارزگان به مجاهدین پیوست

از  ولایت ارزگان خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی خاص ارزگان، قومندان یک پوستۀ امنیتی ( قومندان محمدعوض ولد خدای رحیم باشندۀ ولسوالی چهارچینو ) پس از درک حقایق بهمراه یک محافظش به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . نامبرده با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است . قابل […]

از  ولایت ارزگان خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی خاص ارزگان، قومندان یک پوستۀ امنیتی ( قومندان محمدعوض ولد خدای رحیم باشندۀ ولسوالی چهارچینو ) پس از درک حقایق بهمراه یک محافظش به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

نامبرده با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است .

قابل یاد آوری است که روز گذشته روز گذشته نیز دو محافظ قومندان مذکور با ۴ میل کلاشنکوف به مجاهدین پیوسته بودند.

۲۰۲۱/۶/۹