ارزگان: در رویدادهای جداگانه یک موی سفید زخمی و یک کودک کشته شد

روز گذشته در نتیجهء بمباران هوایی دشمن در منطقهء قطرو مربوط ولسوالی خاص ارزگان یک موی سفید به شدت زخمی گردید. همچنین در رویدادی جداگانه یک کودک ۸ سالهء قومندان اربکی در تیراندازی نیروهای پولیس کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۲۵

روز گذشته در نتیجهء بمباران هوایی دشمن در منطقهء قطرو مربوط ولسوالی خاص ارزگان یک موی سفید به شدت زخمی گردید.

همچنین در رویدادی جداگانه یک کودک ۸ سالهء قومندان اربکی در تیراندازی نیروهای پولیس کشته شد.

۲۰۱۷/۱۲/۲۵