ارزگان : در ترینکوت به دشمن تلفات وارد گردید

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۰ بجه، در منطقۀ کمربندشاه منصور، یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات تعمیر پوسته تخریب گردیده و به دشمن تلفات جانی سنگین وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۲۰۲۰/۱۱/۱۰

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۰ بجه، در منطقۀ کمربندشاه منصور، یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات تعمیر پوسته تخریب گردیده و به دشمن تلفات جانی سنگین وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
۲۰۲۰/۱۱/۱۰