ارزگان : در اثر اصابت هاوان دشمن یک طفل شهید شد و 2 تن دیگر زخمی گردیدند

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که از روز گذشته بدین سو، نیروهای دشمن در مناطق خانقاه و نچین شهر ترینکوت، خانه های مردم ملکی را هدف هاوان قرار داده اند. در این وحشت آفرینی دشمن امروز صبح یک طفل جابجا بشهادت رسیده و یک دخترخوردسال و یک طفل دیگر زخمی گردیده اند. انالله واناالیه راجعون […]

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که از روز گذشته بدین سو، نیروهای دشمن در مناطق خانقاه و نچین شهر ترینکوت، خانه های مردم ملکی را هدف هاوان قرار داده اند.

در این وحشت آفرینی دشمن امروز صبح یک طفل جابجا بشهادت رسیده و یک دخترخوردسال و یک طفل دیگر زخمی گردیده اند. انالله واناالیه راجعون

2021/5/8