ارزگان : درگیری شدیدی با دشمن در دهراود صورت گرفت

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که امرو زحوالی ساعت ۳ بعد از ظهر، در منطقۀ زرتالی ولسوالی دهراود ، درگیری شدیدی با منسوبین پولیس و عساکر اجیر صورت گرفت . در این درگیری به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست . ۲۰۱۶/۳/۳۰

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که امرو زحوالی ساعت ۳ بعد از ظهر، در منطقۀ زرتالی ولسوالی دهراود ، درگیری شدیدی با منسوبین پولیس و عساکر اجیر صورت گرفت .

در این درگیری به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست .

۲۰۱۶/۳/۳۰