ارزگان : حملۀ موشکی در دهراود به دشمن تلفات وارد کرد

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که عصر روز گذشته ساعت ۴ بجه، درمنطقۀ لبلان ولسوالی دهراود، پوستۀ قومندان عمرخان مورد حملۀ موشکی مجاهدین قرار گرفته است . در این حمله موشک به هدف اصابت کرده و در آن به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۲۰۲۱/۳/۵

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که عصر روز گذشته ساعت ۴ بجه، درمنطقۀ لبلان ولسوالی دهراود، پوستۀ قومندان عمرخان مورد حملۀ موشکی مجاهدین قرار گرفته است .

در این حمله موشک به هدف اصابت کرده و در آن به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

۲۰۲۱/۳/۵