ارزگان : با فرار دشمن از آخرین مرکزخود، ولسوالی دهراود بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که دیشب نیروهای دشمن از منطقۀ لبلان ولسوالی دهراود، از مرکز کلان شان ( کمپاین ) پس از محاصرۀ طولانی مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن از مرکز مذکور، اکنون کنترل ولسوالی بطور کامل به دست مجاهدین افتاده و از وجود دشمن بطور کامل تصفیه شده است. […]

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که دیشب نیروهای دشمن از منطقۀ لبلان ولسوالی دهراود، از مرکز کلان شان ( کمپاین ) پس از محاصرۀ طولانی مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن از مرکز مذکور، اکنون کنترل ولسوالی بطور کامل به دست مجاهدین افتاده و از وجود دشمن بطور کامل تصفیه شده است.

از مرکز دشمن مقداری مهمات نیز به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۱۹