ارزگان : انفجار درخاص ارزگان یک عسکر اجیر را ازپای درآورد

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که حوالی ساعت ۸ بجه صبح امروز ، یک عسکر اجیر درمنطقه قلعه خور ازمربوطات خاص ارزگان هدف انفجار ماین تاکتیکی قرار گرفته وجابجا کشته شده است . ۲۰۱۶/۴/۹

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که حوالی ساعت ۸ بجه صبح امروز ، یک عسکر اجیر درمنطقه قلعه خور ازمربوطات خاص ارزگان هدف انفجار ماین تاکتیکی قرار گرفته وجابجا کشته شده است .

۲۰۱۶/۴/۹