ارزگان : اجیران یک دکان دار را در ترینکوت بشهادت رساندند

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که نیروهای وحشی یک دکان دار را در منطقۀ توری شهر ترینکوت بشهادت رسانده اند. خبرمی افزاید که نیروهای وحشی دکان دار مذکور را که مستری خانه در شهر داشت، پری روز باخود برده بوند و پس از شکنجه های شدید وی را بشهادت رسانده و جسدش را در […]

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که نیروهای وحشی یک دکان دار را در منطقۀ توری شهر ترینکوت بشهادت رسانده اند.

خبرمی افزاید که نیروهای وحشی دکان دار مذکور را که مستری خانه در شهر داشت، پری روز باخود برده بوند و پس از شکنجه های شدید وی را بشهادت رسانده و جسدش را در شفاخانه انداخته بودند.انالله واناالیه راجعون

۲۰۲۱/۷/۱۲