ارزگان : آخرین جزئیات از تلفات دشمن و سلاح و مهمات به دست آمده در ترینکوت

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ کوچکین شهر ترینکوت، مجاهدین نفوذی امارت اسلامی در یک مرکز مهم پولیس اجیر، ۱۰ تن از اجیران را بشمول قومندان قطعۀ دشمن ( اهل الله )، برادرش ( سترمن محمود ) و یک افسر دیگر ( محمد قسیم ) جابجا کشته اند. مجاهدین نفوذی پس […]

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ کوچکین شهر ترینکوت، مجاهدین نفوذی امارت اسلامی در یک مرکز مهم پولیس اجیر، ۱۰ تن از اجیران را بشمول قومندان قطعۀ دشمن ( اهل الله )، برادرش ( سترمن محمود ) و یک افسر دیگر ( محمد قسیم ) جابجا کشته اند.

مجاهدین نفوذی پس از این واقعه با عراده موتر زرهی، یک عراده موتررینجر، ۱۰ میل کلاشنکوف، ۳ میل پیکا، ۲ قبضه راکت، یک میل کارمولی، یک پایه دوربین شب و مقداری مهمات خود را به مجاهدین رسانده اند.

قومندان قطعۀ دشمن در حال کشته شد که با افرادش بغرض کمک به ساحه آمده بود که مورد حملۀ مجاهدین نفوذی قرار گرفته و بهمراه افرادش جابجا کشته شد.

۲۰۲۱/۵/۹