ارزگان:یک قومندان با محافظش در خاص ارزگان به قتل رسید

شب گذشته ساعت ۶ در منطقهء بازار کهنه مربوط ولسوالی خاص ارزگان قومندان مزدور بنام حمیدالله مزار با محافظش هدف حملهء مجاهد چریکی قرار گرفته و در جا به قتل رسید. ۲۰۱۷/۱۲/۲۵

شب گذشته ساعت ۶ در منطقهء بازار کهنه مربوط ولسوالی خاص ارزگان قومندان مزدور بنام حمیدالله مزار با محافظش هدف حملهء مجاهد چریکی قرار گرفته و در جا به قتل رسید.

۲۰۱۷/۱۲/۲۵