ادعای تلفات ۳۶۰ نفر مجاهد در زون شرق کشور حقیقت ندارد

امروز منسوبین امنیتی اداره کابل درحضور اشغالگران خارجی طی یک نشستی ادعا نمودند که گویا عملیاتی را برخلاف مجاهدین تحت نام شفق براه انداخته اند وتاکنون در زون شرق کشور تقریبا ۳۶۰ تن از مجاهدین را شهید وزخمی نموده اند. ما این ادعای دروغین دشمن را کاملا رد مینمایم، ما نه تنها در زون شرق […]

امروز منسوبین امنیتی اداره کابل درحضور اشغالگران خارجی طی یک نشستی ادعا نمودند که گویا عملیاتی را برخلاف مجاهدین تحت نام شفق براه انداخته اند وتاکنون در زون شرق کشور تقریبا ۳۶۰ تن از مجاهدین را شهید وزخمی نموده اند.

ما این ادعای دروغین دشمن را کاملا رد مینمایم، ما نه تنها در زون شرق بلکه درتمام کشور چنین عملیات کاغذی دشمن را محسوس نه کرده ایم ونی تلفاتی داریم.

وبا شروع عملیات عمری، دشمن چنان سراسیمه گشته که به آغاز وانجام عملیات شان هرگز فرصتی پیدا نکرده اند بلکه در تمام ساحات کشور حالت دفاعی دارند،روزانه مناطق را از دست میدهند، به درجن ها عسکر،پولیس واربکی های آنان کشته میشوند وقدم به قدم از طیارات امریکایی  کمک میخواهند.

چنین یاوه سرایی دشمن صرف بخاطر اینست تا خود را برای باداران خارجی شان فعال جلوه دهند، وتحت نام عملیات از آنان پول وامکانات بدست آرند تا چند جنرال وقومندان ، آن را میان هم تقسیم کرده وبنام عسکر وپولیس اولاد های این سرزمین را به کام مرگ بفرستند.

از بدخشان گرفته تا فاریاب و از ارزگان تا کنر از پکتیکا تا هلمند، درسراسر کشور عملیات عمری علیه دشمن به سرعت جریان دارد، ابتکارعمل را از دشمن گرفته ومجاهدین حالت تعرضی دارند وان شاء الله  گلیم دشمن درحال برچیدن میباشد. وما ذالک علی الله بعزیز

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۷/۷/۳۰هـ ق

۱۳۹۵/۲/۱۸هـ ش ــ ۲۰۱۶/۵/۷م