ادعای تلفات مجاهدین درجریان عملیات دشمن در مرکز قندز، حقیقت ندارد

امروز اراکین اداره مزدور در قندز ادعا نمودند که گویا درمنطقه بندر شیرخان برعلیه مجاهدین به عملیات آغاز کردند، پیش روی نموده اند وبه مجاهدین تلفات وارد کرده اند. ما این ادعای دشمن را  رد مینمایم، این سه روز است که شمار زیاد عساکردشمن برای نبرد به مناطق تیلوکی، الچین واوتمانزو مربوطات مرکز ولایت قندز […]

امروز اراکین اداره مزدور در قندز ادعا نمودند که گویا درمنطقه بندر شیرخان برعلیه مجاهدین به عملیات آغاز کردند، پیش روی نموده اند وبه مجاهدین تلفات وارد کرده اند.

ما این ادعای دشمن را  رد مینمایم، این سه روز است که شمار زیاد عساکردشمن برای نبرد به مناطق تیلوکی، الچین واوتمانزو مربوطات مرکز ولایت قندز آمده اند وبا شکست پیهم مواجه شده اند ودر جریان عملیات شان ۴ تانگ دشمن نابود گردیده و۱۱ کشته و۱۷ تن دیگر آنان نیز زخمی شدند ودرجریان این همه نبرد ها، صرف یک تن ازمجاهدین شهید و۴ تن دیگر مجروح گردیده است و مجاهدین ما از رقم متذکره بیشتر تلفات ندارند ونی دشمن کدام پیشروی داشته ونی ولسوال خان آباد دراین جا حضور داشت که دشمن ادعای شهادت اش کرده است.

مجاهدین در قندز در برابر دشمن دارای روحیه عالی هستند ودشمن جرئت یک کیلومتر بیرون شدن از شهر قندز را ندارد وهمه ساحات تحت کنترول مجاهدین میباشد ومجاهدین برای هرگونه تحرکات دشمن آماده گی کامل دارند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۷/۶/۱۷هـ ق

۱۳۹۵/۱/۷هـ ش ــ ۲۰۱۶/۳/۲۶م