دیدار معاون اداری ریاست الوزراء با تعدادی از بزرگان اهل تشیع

محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان عصر امروز با تعدادی از بزرگان اهل تشیع دیدار نمود.   در این دیدار ابتدا محترم عبدالحفیظ جلیلی یکتن از تاجران ملی و محترم عبدالغنی کاظمی از بزرگان اهل تشیع صحبت نمودند و از استقرار امارت اسلامی و امنیت سرتاسری در کشور ابراز خرسندی […]

محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان عصر امروز با تعدادی از بزرگان اهل تشیع دیدار نمود.

 

در این دیدار ابتدا محترم عبدالحفیظ جلیلی یکتن از تاجران ملی و محترم عبدالغنی کاظمی از بزرگان اهل تشیع صحبت نمودند و از استقرار امارت اسلامی و امنیت سرتاسری در کشور ابراز خرسندی کردند.

 

آنان افزودند که از سوی امارت اسلامی کارهای زیادی در کشور صورت گرفته و همین امر باعث گردیده است تا تاجران و سرمایه‌گذاران دوباره به کشور برگردند و به فعالیت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری بپردازند.

 

بزرگان مذکور همچنان گفتند که فراهم گردیدن تسهیلات لازم برای تاجران و سرمایه‌گذاران یکی دیگر از کارهایی است که امارت اسلامی در آن توجه مبذول داشته و زمینه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را در کشور گسترش داده است.

 

محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء با ابراز خرسندی از این دیدار، گفت که امارت اسلامی در پی ایجاد زمینه‌های خوب تجارتی و سرمایه‌گذاری در افغانستان است و این از جمله اموراتی است که می‌تواند مردم و کشور را به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهد.

 

معاون ریاست الوزراء افزود: افغانستان خانه مشترک همه افغان‌ها است و از تمامی شهروندان کشور که در خارج به سر می‌برند خواست تا به وطن برگردند و در آبادی کشور شان سهیم شوند.#