ازبکستان در افغانستان یک‌هزار و ۶۰۰ هکتار باغ و زمین زراعتی احداث می‌کند