آغاز پروسهٔ استخراج معدن تاتاری “کرومایت” در ولسوالی کوه صافی

آغاز پروسهٔ استخراج معدن تاتاری “کرومایت” در ولسوالی کوه صافی ‏مولوی عبدالقدوس نعمانی رئیس معادن و پترولیم پروان میگوید که با آغاز پروسه استخراج بالای معدن کرومایت در کوه صافی پنج و نیم صد میلیون افغانی سرمایه گذاری شده که مقداری آن در بخش خدمات اجتماعی، صحت و محیط زیست به مصرف خواهد رسید. قرارداد […]

آغاز پروسهٔ استخراج معدن تاتاری “کرومایت” در ولسوالی کوه صافی

‏مولوی عبدالقدوس نعمانی رئیس معادن و پترولیم پروان میگوید که با آغاز پروسه استخراج بالای معدن کرومایت در کوه صافی پنج و نیم صد میلیون افغانی سرمایه گذاری شده که مقداری آن در بخش خدمات اجتماعی، صحت و محیط زیست به مصرف خواهد رسید.

قرارداد استخراج و پروسس معدن تاتاری”کرومایت” با یک شرکت خصوصی عقد شده است.

شایان ذکر است که بخش‌های از دامنه کوه‌های ولسوالی کوه‌صافی ولایت پروان غنی از سنگ کرومایت است.