۴۰۰ سکالر شیپ مجانی ازطرف شماری از پوهنتون‌های قندهار و هلمند برای عودت کنندگان اجباری اعلان شد

رؤسای چهار پوهنتون خصوصی قندهار روز گذشته در دیدار با سرپرست وزارت امور مهاجرین ۴۰۰ سکالر شیپ مجانی را برای عودت کننده های اجباری اعلان کردند. الحاج خلیل الرحمن حقانی در جریان سفر ‏به قندهار با روسا و نماینده های پوهنتونهای ملالی، لمر، سبا، بینوا و بُست ولایت هلمند در تالار پوهنتون ملالی دیدار نمود. […]

رؤسای چهار پوهنتون خصوصی قندهار روز گذشته در دیدار با سرپرست وزارت امور مهاجرین ۴۰۰ سکالر شیپ مجانی را برای عودت کننده های اجباری اعلان کردند.

الحاج خلیل الرحمن حقانی در جریان سفر ‏به قندهار با روسا و نماینده های پوهنتونهای ملالی، لمر، سبا، بینوا و بُست ولایت هلمند در تالار پوهنتون ملالی دیدار نمود. محترم حقانی گفت که نهاد های علمی را باید طور معیاری ساخت که دیگر نیاز رفتن محصلین به خارج نه باشد و جوانان ما باید در کنار مسلک مشخص باروحیه وطن دوستی تربیه ‏شوند، تا منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند.

وی علاوه نمود که خون شهدا به وسیله علم ودانش  وافراد دانشمند نگهداری وآرمان شان که آبادی وطن بوده توسط انها تحقق می یابد و شما قهرمانان این عرصه هستید. در این دیدار از جانب پوهنتون ملا لی ۱۰۰ اسکالر شیپ دررشته های طب، حقوق و علوم ‏سیاسی، ۱۰۰ اسکالر شیپ ازطرف پوهنتون سبا در رشته های اقتصاد وکمپیوتر ساینس، ۱۰۰ اسکالر شیپ  از جانب پوهنتون بی نوا در رشته های کمپیوتر ساینس و انجنیری و ۱۰۰ اسکالر شیپ از طرف پوهنتون لمر برای عودت کننده ها طور مجانی اعلان شد.

همچنان پوهنتون بُست ولایت هلمند، ۸۰ فیصد تخفیف را ‏در آموزش رشته های تعلیم وتربیه، حقوق و انجنیری برای عودت کننده ها اعلان کرد. مسوولین نهاد های یاد شده تعهد کردند که آنعد ه عودت کننده ها را که ظرفیت کار را داشته باشند، به وظیفه نیز استخدام میکنند.

سرپرست وزارت امور مهاجرین با قدر دانی از مسوولین پوهنتو نهای یاد شده، کمک و ‏همکاری سایر نهاد های تحصیلی را برای عودت کننده ها تقاضا کرد.