۱۳ هزار نفر عودت کننده، ظرف یک روز از خدمات کمیته های موظف در سپین بولدک مستفید شده اند

‏نزدیک به ۱۳ هزار نفر عودت کننده، ظرف یک روز از خدمات کمیته های موظف در سپین بولدک مستفید شده اند ۱۲ هزار و ۶۳۹ نفر عودت کننده، به تاریخ اول قوس، از خدمات کمیته های موظف کمیسیون عالی رسیده گی به مشکلات عودت کننده های اجباری درمرز سپین بولدک ولایت قندهاراستفاده کرده اند. به […]

‏نزدیک به ۱۳ هزار نفر عودت کننده، ظرف یک روز از خدمات کمیته های موظف در سپین بولدک مستفید شده اند

۱۲ هزار و ۶۳۹ نفر عودت کننده، به تاریخ اول قوس، از خدمات کمیته های موظف کمیسیون عالی رسیده گی به مشکلات عودت کننده های اجباری درمرز سپین بولدک ولایت قندهاراستفاده کرده اند.

به اساس معلومات واصله از سپین بولدک،۷۳۶ نفر، توسط۲۲ عراده موتر به ولایات ارزگان، هرات، کابل، زابل، غزنی و قندهارانتقال و برای آنها، در مجموع مبلغ ۱۲۰ هزار و۵۰۰ افغانی پول کرایه پرداخت شده است

همچنان یک هزار و ۷۳۴ نفرثبت، یک هزار و ۵۴۸ نفر، غرض دریافت کمک به دفتر آی. او .ام و ۱۸۶ نفر ‏به دفتر یونسیار معرفی شده اند.

همچنان برای هریک از ۳۱۸ خانواده مبلغ ۱۰ هزار افغانی مساعدت شد و برای ۶ هزارو ۹۰۰ نفر در کمپ های سپین بولدک و شور اندام غذای طبخ شده چاشت و شب توزیع شده است.

به همین گونه تیمهای صحی نهاد های مختلف، در مجموع ۶۸۴ نفر عودت کننده مریض را تحت مداوا‌‏قرار دادند و ۹۲۷ قطعه سیمکارت برای متقاضیا توزیع و بر علاوه برای باشنده های کمپ های یاد شده، آگاهی دهی لازم انجام شده است.