۱۰ میلیون سیم کارت در کشور ثبت و راجستر شده است

وزارت مخابرات و تکنالوژی: ۱۰ میلیون سیم کارت در کشور ثبت و راجستر شده است   وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی خبر داده است، که از آغاز روند ثبت سیم‌کارت شبکه‌های مخابراتی، تاکنون حدود ۱۰ میلیون سیم‌کارت ثبت و راجستر شده است.   از سوی هم این وزارت افزوده، که روند ثبت سیم‌کارت‌ها در کابل […]

وزارت مخابرات و تکنالوژی:

۱۰ میلیون سیم کارت در کشور ثبت و راجستر شده است

 

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی خبر داده است، که از آغاز روند ثبت سیم‌کارت شبکه‌های مخابراتی، تاکنون حدود ۱۰ میلیون سیم‌کارت ثبت و راجستر شده است.

 

از سوی هم این وزارت افزوده، که روند ثبت سیم‌کارت‌ها در کابل ۶۰ درصد تکمیل شده و در چند ماه آینده این روند تکمیل خواهد شد.

 

همزمان با این وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعداد سیم‌کارت‌های توزیع شده در کشور را ۲۳ میلیون گفته است.

 

این ارقام در حالی با رسانه‌ها شریک شده است که پیش از این وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از مسئولین شبکه‌های مخابراتی خواسته بود تا در روند ثبت سیم‌کارت‌ها برای شهروندان کشور سهولت ایجاد کنند.