یک فابریکه تولید پلاستیک در ولایت میدان وردک به فعالیت‌ آغاز کرد

یک فابریکه تولید پلاستیک در شهر میدان شهر ولات میدان وردک با سرمایه‌گذاری ۹.۵میلیون افغانی به فعالیت آغاز نمود. این فابریکه که ظرفیت تولید تن پلاستیک را در ۲۴ساعت دارا می‌باشد، برای ۲۰۰تن به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه کار را فراهم کرده است. محترم انجینر محمدخان ځواک، رئیس صنعت و تجارت ولایت میدان وردک […]

یک فابریکه تولید پلاستیک در شهر میدان شهر ولات میدان وردک با سرمایه‌گذاری ۹.۵میلیون افغانی به فعالیت آغاز نمود.
این فابریکه که ظرفیت تولید تن پلاستیک را در ۲۴ساعت دارا می‌باشد، برای ۲۰۰تن به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه کار را فراهم کرده است.
محترم انجینر محمدخان ځواک، رئیس صنعت و تجارت ولایت میدان وردک در جریان بازدید از این فابریکه، با استماع مشکلات مسئولین آن، وعده نموده که مشکلات آنها را به رهبری وزارت شریک خواهند نمود.