گشایش نخستین مرکزتعیین درجه ی شنوایی درکندز

نخستین مرکزتعیین درجه ی شنوایی درکندز امروز گشایش یافت.   این مرکز، در شفاخانه ی البیرونی گشایش یافته است و ازهمین حال، روند مراجعه ی بیماران به این درمانگاه ، روز افزون شده است.   مسوولان ریاست صحت عامه کندز این اقدام را در راستای ارایه خدمات صحی یک گام مثبت عنوان کرده در بخش […]

نخستین مرکزتعیین درجه ی شنوایی درکندز امروز گشایش یافت.

 

این مرکز، در شفاخانه ی البیرونی گشایش یافته است و ازهمین حال، روند مراجعه ی بیماران به این درمانگاه ، روز افزون شده است.

 

مسوولان ریاست صحت عامه کندز این اقدام را در راستای ارایه خدمات صحی یک گام مثبت عنوان کرده در بخش های تجهیز بیشتر نهاد های سازی وعده و تاکید کرده است.

 

داکتر نجیب الله ساحل رییس صحت عامه کندز درمراسم گشایش این مرکزگفت که که با گشایش مرکزتشخیص درجه ی شنوایی، نیازمندی بیماران درشمال شرق افغانستان رفع خواهد شد.

 

داکتر عبدالستار غفور رییس شفاخانه خصوصی البیرونی می‌گوید هدف از ایجاد مرکز تشخیصیه شنوایی در کندز جلوگیری از سرگردگانی مردم و رفتن شان تا کابل و کشورهای برونی است.