گزارش کاری کمیته‌های مختلف کمیسیون عالی انتقال مهاجرین در۲۴ ساعت گذشته

کمیته های مختلف کمیسیون عالی انتقال مهاجرین در۲۴ ساعت گذشته خدمات ذیل را انجام داده اند   ۱ ــ کمیته خدماتی ظهر امروز در تورخم به ۶۲۰۰۰ مهاجر عودت کننده غذا و خوراکه توزیع نموده است.   ۲ – در چوکات کمیته خدماتی برعلاوۀ تیم های صحی سیار وزارت های صحت عامه و دفاع ملی، […]

کمیته های مختلف کمیسیون عالی انتقال مهاجرین در۲۴ ساعت گذشته خدمات ذیل را انجام داده اند

 

۱ ــ کمیته خدماتی ظهر امروز در تورخم به ۶۲۰۰۰ مهاجر عودت کننده غذا و خوراکه توزیع نموده است.

 

۲ – در چوکات کمیته خدماتی برعلاوۀ تیم های صحی سیار وزارت های صحت عامه و دفاع ملی، ۱۵ امبولانس هم به طور ۲۴ ساعته در خدمت مهاجرین عودت کننده قرار دارند.

 

۳ – کمیته خدماتی امروز در تورخم چهل تانکر آب را به مهاجرین رسانیده است.

 

۴ – کمیته جلب و جذب با مسئولین مؤسسه aw ec نشست داشت و آنان وعده کمک ۳۰۰۰۰ دالر را دادند که این کمک در تورخم در هماهنگی کمیته مذکور توزیع خواهد شد.

 

۵ – کمیته ثبت و تثبیت امروز در تورخم ۱۰۷۵۰ خانواده را ثبت و بایومتریک نمود که تعداد آن به ۱۴۲۵۰ میرسد.

 

۶ – کمیته تنظیم امور مالی امروز در تورخم به ۲۵۰۰ خانواده کمک نقدی نموده است.

 

۷ –پانزده عراده تانکر کمیته ترانسپورتی که هر تانکر گنجایش ۱۸۰۰۰ لیتر آب را دارد به گونه دوامدار در کمپ ها به مهاجرین آب میرسانند.

 

۸- داکتران مربوطه قول اردوی خالد ابن ولید در چوکات کمیته خدماتی از طریق کلینیک های سیار در تورخم ۲۵۰۰ مریضان را تداوی کردند.

 

۹- مسئولین مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی در چوکات کمیته خدماتی امروز ۵۰۴۷ سیم کارت ها را در تورخم به گونه رایگان توزیع نمودند.

 

۱۰- کمیته اطلاعات و آگاهی عامه امروز در تورخم ۲۷۰ طفل گمشده را به خانواده های شان تسلیم کردند.

۱۱- کمیته تنظیم مساجد و تعلیم امروز در تورخم یک مسجد را افتتاح کرد و برای اطفال بکس، قلم ها و کتابچه ها را توزیع نمود و به مهاجرین اطمینان داد که امارت اسلامی در محدودۀ امکانات خویش در خدمت شان قرار دارد.

همچنان در ولسوالی لعل پور محلات برای یک مسجد و یک مکتب نیز تعیین شد و در این رابطه مجالس مسئولین کمیته مذکور انجام گردید.

 

۱۲- کمیته تسهیل به تاجران و صنعتکاران نیز یک طرزالعمل را نهایی کرد و به تمام رؤسای ولایتی هدایت داد که مشکلات مهاجرینی را که قرار است از پاکستان و ایران عودت کنند، مورد بررسی قرار دهند تا برای آن به گونه منظم راه حل جستجو گردد.

 

۱۳- کمیته اسکان موقت در تورخم برای مهاجرین سه چاه عمیق حفر کرده است.

 

۱۴- افراشتن ۸۰۰ خیمه از سوی کمیته اسکان موقت

 

۱۵- کمیته اسکان موقت ۳۶۰ تشناب های سیار را برای استفاده آماده نموده است.

 

۱۶- کمیته اسکان موقت مجموعاً ۷۰ تانکر آبرسانی را در تورخم آماده کرده است که از آنها استفاده صورت می گیرد.

 

 

سپـــــــــــــــین بولدک

۱۷ــــ کمیته ثبت و تثبیت امروز در سپین بولدک ۱۱۲۷ خانواده را که تعداد افراد آن به ۷۰۹۰ تن میرسد، ثبت و بایومتریک نموده است.

 

۱۸ ــ کمیته تنظیم امور مالی امروز در سپین بولدک به ۱۱۲۷ خانوادۀ ثبت شده، کمک نقدی نمود.

 

۱۹ ــ کمیتۀ اسکان موقت درسپین بولدک، به طول ۵۰ متر سایه بان را در نزدیک گذرگاه برای مهاجرین تکمیل کرده است.

 

۲۰ ــــ کمیته اسکان موقت در سپین بولدک در کمپ لیسه ۴ باب تشناب جدید، ۱۰ باب خیمه و ۴ تانکر جدید را بخاطر آب نصب و جهت استفاده آماده نموده است.

 

۲۱ـــ کمیته اسکان موقت در کمپ تخته پل، کار حفر یک حلقه چاه عمیق را آغاز کرده و ۶ تانکر آب را آماده ساخته است.

 

۲۲ ـــکمیته اسکان موقت در شهر کندهار جهت ثبت و تثبیت، انتظارگاه را ایجاد و در آن اتاق ها و ترتیبات لازم مورد ضرورت را فراهم نموده است.

 

۲۳ــــ کمیته ترانسپورت امروز از سپین بودلدک، ۹۰۷ خانواده را که تعداد افراد آن به ۶۶۹۶ میرسد به ولایات مختلف(کندهار، ارزگان، هلمند، فراه، هرات، سرپل، زابل، کابل، غزنی و شماری از ولایات دیگر) توسط ۱۳۷ موترهای مختلف النوع انتقال داده و به خانواده های متذکره،۴۸۲۶۰۰ افغانی از سوی کمیته تنظیم امور مالی کمک داده شده است.

 

پــــــــــــــــــــــــکتیکا

۲۴ ـــ کمیته اسکان موقت به پکتیا رفته و با والی صاحب، و سایر مسئولین آن ولایت جلسه دایر کرد که در موارد زیر تصامیم اتخاذ گردید:

 

اول: کمیته ولایتی اسکان موقت به ریاست والی صاحب به وظیفه گماشته شد.

دوم: بخاطر ایجاد کمپ های اسکان موقت، کندک نمبر ششم و قول اردو جای مناسب پنداشته شد و پس از اندکی ترمیم، گنجایش ۲۰۰۰۰ خانواده را دارد.

سوم: بخاطر اجراات مالی و اداری، یک کمیته تعیین گردید.

چهارم: بخاطر کمیته اسکان موقت، از ساحات متذکره دیدن بعمل آمد و بخاطر آب، تشناب ها و سایر ضروریات تصامیم اتخاذ گردید.

پنجم: برخی از خانواده های عودت کننده که ولایت اصلی شان لغمان و جوزجان بود، امروز برای آنان تسهیلات فراهم شد و به ولایات شان انتقال داده شدند.

 

اســـــــــــــــــــــــــــــــلام قلعه

۲۵ـــ کمیته تنظیم مساجد و تعلیم امروز در هرات با مسئولین کمیته های اسکان موقت، ترانسپورت و امور مهاجرین دیدار کرد تا بخاطر حل مشکلا مهاجرین، همکاری هماهنگی و خدمات را آغاز نمایند.

۲۶ـــــ امروز در اسلام قلعه ۹۸ خانواده که تعداد افراد آن به ۳۶۲ تن میرسد و ۳۲۶۲ تن مجرد عودت کرده اند که ۳۳۶ تن آنان به موسسه IOM معرفی شده و به آنان کمک نقدی صورت گرفته است.

 

 

نـــــــــــــــــــــــــیمروز

 

۲۷ ـ امروز در نیمروز از طریق سرحد میلک، ۵۷ خانواده که تعداد افراد آن به ۲۴۱ میرسد و ۱۸۳۶ مجرد از ایران به کشور عودت کردند. از جمع افراد یادشده، ۲۸۲ به موسسه IOM معرفی شد و به آنان کمک نقدی صورت گرفت.

 

۲۸- امروز از طریق سرحد میلک نیمروز ۴ جنازه هم انتقال شده که یکتن به اثر مرگ طبیعی و سه تن به اثر تصادف وفات شده اند.

 

۲۹ـــــ کمیته تنظیم مساجد و تعلیم در سپین بولدک با مهاجرین جلسه دایر کرد.

مولوی صبغت وصیل عضو کمیته متذکره صحبت همه جانبه نمود و در خصوص هجرت، اهداف و مقاصد آن روشنی انداخت، آنان را به صبر، ثبات و تحمل توصیه کرد و در حد امکان در راستای حل مشکلات اطمینان داد.

بلال کریمی سخنگوی کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

 

۱۴۴۵/۴/۲۱ تاریخ