گزارش کار روزانه کمیته های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجران

  روز: سه شنبه تاریخ: ۲۱/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۱۴/۹/۱۴۰۲ ھ ش امروز نیز پناهجویان از مسیرهای مختلف به کشور بازگشته اند و کمیته های مربوطه از آنها بازدید کرده و خدمات مختلف لازم را به آنها ارائه کرده اند. گزارش کامل با تفکیک بخش‌ها و کمیته‌ها در زیر ارائه می‌شود: تورخم (خط فرضی دیورند) […]

 

روز: سه شنبه

تاریخ: ۲۱/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۱۴/۹/۱۴۰۲ ھ ش

امروز نیز پناهجویان از مسیرهای مختلف به کشور بازگشته اند و کمیته های مربوطه از آنها بازدید کرده و خدمات مختلف لازم را به آنها ارائه کرده اند. گزارش کامل با تفکیک بخش‌ها و کمیته‌ها در زیر ارائه می‌شود:

تورخم (خط فرضی دیورند)
کمیته ثبت نام، تایید و پذیرش:
امروز (۱۹۹) خانواده در تورخم ثبت، راجستر و بایومتریک شده است.
کمیته ترانسپورت و انتقال:
امروز (۵۱) خانواده از مسیر تورخم که تعداد مجموعی افراد (۲۲۲) تن میرسید به ولایات ننگرهار، کنر، لغمان و کابل انتقال یافتند و کرایه راه (۱۰۵۰۰۰) افغانی به آنها پرداخت شد.

کمیته خدمات و امور صحی :
برای (۵۰۰۰) تن نان و ( ۱۳۵۰۰۰)لیتر آب توسط کمیته خدمات در کمپ عمری بین توزیع شده است.
در چارچوب کمیته خدمات، سیم کارت ها توسط مسئولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بین پناه جویان و عودت شده به صورت رایگان توزیع شد.
کمیته اطلاعات و آگاهی عامه :
جلسه با مهاجران عودت کننده در کمپ عمری و خط دیورند برگزار شد، معلومات عمومی در مورد طی مراحل و آگاهی به افرادی که در حال عبور از خط دیورند داده شد، بخاطریکه دیگران با استفاده از نام مهاجرین امیتازات را بدست بیاروند. در صورت گرفتار شدن با آنها برخورد قانونی می شود همچنین با هماهنگی اداره E,O,M برگه های مهاجرت بین پناهندگان توزیع شده است.

کمیته استخدام کار :
امروز در تورخم کمیته استخدام مهاجرین (۶) تن دارندگان سند بکلوریا ، (۴) تن سند فوق بکلوریا ، ( ۲) تن سند لیسانس ، ( ۶ ) سند حافظ قران کریم و (۱۷۱۹ ) تن غریبکار و (۱۴۹ ) تن سند بخش مسلکی و حرفه یی را ثبت نام نموده است که در مجموع (۳۳۸) تن میشود.

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)
کمیته ثبت نام، تایید و پذیرش:
امروز (۱۶۶) خانواده با تعداد مجموعی (۸۹۵) نفر در سپین بولدک ثبت نام شدند و (۱۶۶) خانواده به منظور کمک رسانی به نهادهای مختلف امدادی معرفی شده اند.

کمیته ترانسپورت و انتقال:
از ولسوالی سپین بولدک (۳۶) خانواده با تعداد مجموعی (۲۳۲ ) تن به قندهار، هرات و کابل اعزام شدند و به مبلع ( ۳۷۰۰۰) افغانی کرایه راه به این خانواده ها پرداخت شد.

کمیته خدمات و امور صحی :
امروز به (۲۳۰۰) پناهجو در کمپ های اسپین بولدک و شوراندام غذا و (۸۴۰۰۰ لیتر) آب تحویل داده شد.
امروز (۲۲۸) بیمار توسط تیم های امداد و نجات کودک بنیاد سلامت نت در چارچوب کمیته خدمات و امور صحی درمان شدند.
و به (۱۶۸۰) نفر واکسین های مختلف داده شد همچنان (۸۲۰) نفر سکرینینگ شدند و از (۵) تن نمونه مالاریا و کرونا گرفته شد.

 

 

کمیته استخدام کار :
امروز کمیته استخدام مهاجران که (۵) تن سند بکلوریا ، ( ۲) تن سند لیسانس ، (۲) تن حافظ ، (۱۹۰ ) تن غریبکار ، ( ۴۸) تن سند حرفوی و مسلکی که مجموعا (۲۵۲) تن میشود را در سپین بولدک ثبت نام نمودند.

پکتیکا (خط فرضی دیورند)
کمیته ثبت نام، تایید و پذیرش:
امروز (۵) خانواده در ادی انگور خط دیورند ثبت و راجستر شده است.
کمیته ترانسپورت و انتقال:
امروز (۵) خانواده با تعداد مجموعی (۴۸) نفر از ادی انگور به کمپ مهاجرین و از آنجا به ولسوالی ها و قریه های خود منتقل شده اند.
کمیته تنظیم مالی:
(۵) خانواده از سوی کمیته مدیریت امور مالی در اده انگور کمک شدند و به هر خانواده ده – ده هزار افغانی داده شد.
کمیته خدمات و امور صحی :
امروز (۲۸) نفر در شرنه و ادی انگور تداوی شدند، (۰) نفر واکسین شدند وبه (۱۱۸) نان توسط کمیته خدمات در ادی انگور و شرنه به مهاجرین داده شد و محلی برای گذراندن شب و غیره و به دیگر ضروریات شان خدمات ارائه شده است.
در چارچوب کمیته خدمات، سیم کارت ها توسط مسئولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به صورت رایگان توزیع شد.
کمیته اطلاعات و آگاهی عامه :
از سوی کمیته اطلاعات و آگاهی عامه اطلاعاتی در مورد آینده و سیستم آموزشی فرزندانشان به پناهندگان بازگشته داده شد.

زابل (خط فرضی دیورند)
کمیته ثبت نام، تایید و پذیرش:
امروز (۱۲) خانواده با (۶۳) عضو در قریه زنجیر ولسوالی شملزو ولایت زابل ثبت و بایومتریک شدند.

کمیته ترانسپورت و انتقال:
امروز (۱۲) خانواده از قریه زنجیر به ولسوالی شمالزو منتقل شدند.
کمیته تنظیم مالی:
امروز در زابل ده – ده هزار افغانی به (۱۲) خانواده عودت کننده کمک شد و به (۵) خانواده (۲۳۵۰۰) افغانی کرایه راه داده شد.

کمیته خدمات و امور صحی :
امروز در زابل کمیته خدمات و امور صحی به (۳۴) نفر نان داده شد.
و به ۲۳ قلم اقلام غیر خوراکی از جمله لباس زمستانی کودکانه به هفت خانواده اهدا شد.

نیمروز (خط فرضی دیورند)

کمیته ثبت نام، تایید و پذیرش:
امروز در نیمروز (۳۲) خانواده با (۱۵۳) عضو از طریق جاده ابریشم به کشور بازگشته اند که توسط مسوولین ثبت شده است. به همین ترتیب در ۲۴ ساعت گذشته (۱۹۳۹) مسافر مجرد ثبت نام شده اند که از این تعداد (۱۵۳) نفر برای کمک به سازمان (IOM) )معرفی شده اند.

کمیته اسکان موقت:
در نیمروز ۲۸ خانواده با ۹۵ عضو در کمپ موقت پناهندگان اسکان داده شدند و کمک های نقدی نیز صورت گرفت.

کمیته تنظیم مالی:
ده – ده هزار افغانی امروز از سوی کمیته امور مالی به (۴) خانواده در نیمروز اهدا شد.
کمیته اطلاعات و آگاهی عامه :
اطلاعات کامل از نظر آگاهی عمومی از سوی کمیته اطلاعات و آگاهی عامه به خانواده های عودت کننده ها داده شده است.

هــــــــــــــرات
کمیته ثبت، تایید و بایومتریک:

امروز (۴۷) خانواده در بندر اسلام قلعه ثبت نام و بایومتریک شدند.

کمیته تنظیم مالی:
ده – ده هزار افغانی امروز از سوی کمیته تنظیم امور مالی در هرات به (۴۷) خانواده اهدا شد.

کــــــــــــــــابل – مرکز:

کمیته ترانسپورت و انتقال:
روز سه شنبه (۶۴) خانواده که تعداد اعضای شان به (۲۳۰ نفر) از کابل به ولایات قندوز، بلخ، تخار و خوست منتقل شدند.

دبیرخانه کمیسیون عالی مشکلات به مهاجرین