گزارش کاری کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین بندر اسلام قلعه هرات

گزارش فعالیت های کمیته ثبت، تثبیت و استقبال   یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۸ از سرحد اسلام قلعه هرات به تعداد ۳۳ فامیل جبری شامل ۱۲۵ نفر و ۱۲ فامیل خود انگیخته که شامل ۴۵ نفر و ۹۸۷ نفر مجردین اجباری می باشند و به تعداد ۱۱۶۵ نفر مجردین به صورت داوطلب که جمعاً ۲۳۲۲ نفر می شود […]

گزارش فعالیت های کمیته ثبت، تثبیت و استقبال

 

یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۸ از سرحد اسلام قلعه هرات به تعداد ۳۳ فامیل جبری شامل ۱۲۵ نفر و ۱۲ فامیل خود انگیخته که شامل ۴۵ نفر و ۹۸۷ نفر مجردین اجباری می باشند و به تعداد ۱۱۶۵ نفر مجردین به صورت داوطلب که جمعاً ۲۳۲۲ نفر می شود ‌وارد کشور گردید اند.

که از آن جمله آمریت نمایندگی سرحدی به تعداد ۴۰ فامیل شامل ۱۴۵ نفر همچنان ۱۵۹ نفر افراد مجرد که در مجموع ۳۰۴ نفر مستضعف و آسیب پذیر تشخیص و به دفتر IOM جهت دریافت مساعدت محول گردید که دفتر IOM به اشخاص معرفی شده مواد غذایی و غیر غذایی مساعدت نمود.

قابل ذکر است که شش جنازه نیز که سه آن جنازه طبیعی و سه جنازه آن تصادفی بوده به دفتر IOM معرفی شد.

 

گزارش فعالیت های کمیته مالی بندر اسلام قلعه هرات

 

 

 

 

به تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ کمیته مالی برای افرادی که از سوی کمیته ثبت و تثبیت مستحق شناخته شده بودند کمک های نقدی نموده است که تعداد این خانواده ها ۱۵ فامیل می باشد.

 

قابل یادآوری است که برای هر خانواده مبلغ ۱۰ هزار افغانی از سوی امارت اسلامی کمک صورت گرفت.

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

گزارش فعالیت های کمیته بایومتریک بندر اسلام قلعه هرات

 

 

 

 

یوم یکشنبه به تعداد ۶۹ تن در بندر اسلام قلعه از سوی کمیته موظف ثبت بایومتریک گردیدند.

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

گزارش فعالیت های کمیته ترانسپورت و انتقال

 

 

 

 

یوم یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ از سوی مسوولان کمیته ترانسپورت و انتقال آمادگی های لازم گرفته شده بود اما خوشبختانه نیاز نگردید و این کمیته آماده فعالیت در روز های آینده می باشد.

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

گزارش فعالیت های کمیته خدمات و امور صحی

 

 

 

 

در این راستا نیز آمادگی ها از قبیل تهیه مواد غذایی، تهیه آب آشامیدنی، تهیه البسه و فرش تنظیم گردیده بود که در خدمت مهاجرین قرار داده شده بود.

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

گزارش فعالیت های کمیته اطلاعات و آگاهی عامه

 

 

 

 

یوم یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۸ مولوی ثابت هروی عضو کمیته مذکور به ساحه سفر نموده و با مسوولین پیرامون شریک ساختن معلومات با این کمیته صحبت نمودند.

 

همچنان از سوی مولوی هروی برای مهاجرین خوش آمدید گفته شد و برگه های خوش آمدگویی نیز برای مهاجرین توزیع گردید.

 

و یک گزارش خبری نیز از سوی کمیته مذکور برای تلویزیون ملی و آژانس باختر تهیه گردید.