گزارش کاری کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز: جمعه نېټه: ۳/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۲۶/۸/۱۴۰۲ ھ ش تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته ثبت، تثبیت و استقبال: امروز در خط فرضی دیورند تورخم به تعداد (۳۰۳) خانواده که شمار اعضای آن به (۱۵۶۰) تن می رسید، ثبت و بایومتریک شدند. کمیته خدمات و امور صحی: در چوکات کمیته خدمات از سوی مسئولین مخابرات […]

روز: جمعه
نېټه: ۳/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۲۶/۸/۱۴۰۲ ھ ش

تورخـــم (خط فرضی دیورند)

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در خط فرضی دیورند تورخم به تعداد (۳۰۳) خانواده که شمار اعضای آن به (۱۵۶۰) تن می رسید، ثبت و بایومتریک شدند.
کمیته خدمات و امور صحی:
در چوکات کمیته خدمات از سوی مسئولین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای مهاجرین بازګشته به تعداد (۸۴۸) عدد سیمکارت از شبکه های مختلف توزیع شد.
به (۱۶۸۵۰) تن مهاجرین بازګشته غذا و آب تصفیه شده در اوقات معینه توزیع شده است.
از سوی نهادهای خیریه به تعداد (۳۶۰۰) تخت کمپل، (۱۵۰) بسته آب معدنی، (۸۰۰) کورتی مردانه و زنانه، (۴۰۰) بسته مواد خوراکی مساعدت ګردیده بود که میان مهاجرین بازګشته توزیع ګردیدږ همچنین توسط تانکرها به مقدار (۱۷۰۰۰۰) لیتر آب اشامیدنی به ذخیره ها رسانده شد.

کمیته تنظیم امور مالی:
امروز به (۳۲۷) مهاجر بازګشته کمک نقدی صورت ګرفت که برای هر فامیل به مبلغ ده ده هزار افغانی مساعدت انجام شد.

کمیته ترانسپورت و انتقال:
در ۲۴ ساعت ګذشته همه مهاجرین بازګشته از خط فرضی دیورند تورخم تا کمپ بصورت مصئون توسط ۱۹ عراده موتر مختلف النوع انتقال داده شدند.
امروز به تعداد (۱۴۸) فامیل که شمار افراد آن به (۸۳۹) تن می رسید، توسط (۳۱) عراده موتر مختلف النوع به ولایات ننګرهار، کنر، کابل، لغمان، پکتیا، بلخ، بغلان، قندوز، تخار و قندهار انتقال داده شدند.
برای انتقال خانواده های فوق الذکر کرایه آن به مبلغ (۲۲۵۰۰۰) افغانی نیز پرداخت ګردید.

کمیته اطلاعات و آګاهی عامه:
مشکلات مهاجرین بازګشته شنیده شد و از سوی محتسبین ریاست امربالمعروف و نهی عن المنکر برایشان درباره صبر و استقامت توصیه شد.
برای مهاجرین بازګشته در خط فرضی دیورند و در کمپ رهنمودها و معلومات در مورد پروسه صی مراحل از سوی افراد کمیته ارائه ګردید.
به کسانیکه از خط فرضی دیورند عبور می کنند، معلومات و آګاهی داده شد که هیچ کس نمی تواند تحت هیچ عنوانی از مهاجرین امتیاز اخذ کند، با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد ګرفت.
بر فعالیت های دو کمیته کاری راپور ترتیب و نشر ګردید.
در نتیجه تلاش های ریاست اطلاعات و کلتور، کمک هایی که از شرکت های سیاحتی جمع آوری شده بود، به کمیته خدماتی تسلیم داده شد.
با هماهنګی دفتر آی او ایم مشترکا برای مهاجرین اوراق مهاجرت توزیع ګردید و در آینده نیز اوراق مذکور از سوی کمیته اطلاعات و آګاهی عامه توزیع خواهد شد.
(۵) کودک مفقود شده و (۵۰) ورق ګم شده، بازیافت ګردیده و به صاحبان اصلی آنها تسلیم داده شد.

کمیته کاریابی:
امروز جمعه همکاران تخنیکی کمیته کاریابی بصورت مجموعی (۸۰۲) را در سیستم ثبت کردند که از این جمله (۲) تن از فارغین مدارس دینی، از دوره صغری بودند، (۳) تن حافظان قرآن کریم بودند. (۳۰) تن فارغین بکلوریا، (۷) تن فوق بکلوریا، ۶ تن لیسانس، (۱۴۹) تن استادان حرفوی و مابقی (۶۰۵) تن غریبکار بودند.

کمیته جلب و جذب کمک ها:
اداره خیریه (تیکا) مربوط کشور ترکیه به مقدار (۶۰) تن مواد خوراکی به مهاجرین در حال بازګشت کمک نمود.
_____________________________

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در خط فرضی دیورند منطقه ویش ولسوالی سپین بولدک به تعداد (۵۶۸) فامیل که شمار اعضای آن به (۳۲۰۱) تن می رسید، به وطن بازګشته و ثبت وراجستر شدند.
از سوی وزارت امور داخله به تعداد (۵۶۰) خانواده در ولسوالی سپین بولدک بایومتریک شدند و از این تعداد (۴۶۶) فامیل که شمار افراد آن به (۲۶۳۵) تن می رسید برای دریافت مساعدت به مؤسسه آی او ایم معرفی شدند.
به تعداد (۸۸) خانواده که شمار اعضای آن به (۴۴۴) تن می رسید و سلیپ های (وي آر ایف) و (یو ان ایچ سی آر) را همراهشان داشتند، برای دریافت مساعدت به دفاتر مؤسسه های مذکور معرفی شدند.
همچنین از سوی وزارت امور داخله به تعداد (۵۶۰) تن بایومتریک و ثبت سیستم شدند.

کمیته ترانسپورت و انتقال:
از کمپ ولسوالی سپین بولدک و قندهار به تعداد (۲۴۱) خانواده که شمار اعضای آن به (۱۵۴۹) تن می رسید توسط موترهای مختلف النوع به ولایات کابل، زابل، هرات، قندهار، غزنی، ارزګان انتقال داده شدند و کرایه انتقال آنها به مبلغ (۲۱۸۰۰۰) افغانی نیز پرداخت ګردید.

کمیته تنظیم امور مالی:
امروز از سوی کمیته تنظیم امور مالی درمنطقه سپین بولدک با (۴۹۴) خانواده کمک نقدی صورت ګرفت و به هر خانواده ده ده هزار افغانی مساعدت انجام شد.

کمیته خدمات و امور صحی:
در کمپ های سپین بولدک و شوراندام برای (۹۷۵۰) تن مهاجرین بازګشته غذای چاشت و شام تهیه و توزیع ګردید.
امروز در چوکات کمیته خدمات و امور صحی از سوی وزارت دفاع ملی، شفاخانه میرویس نیکه، هلال احمر، مؤسسه هیلت نیت و باران (۱۱۹۹) تن بیمار تداوی ګردید، برای (۲۵۰۴) تن واکسین تطبیق شد، (۱۰۱۵) تن سکرینینګ شدند و از (۱۳) تن نمونه های ملاریا و از (۲۹۰) تن نمونه های کرونا اخذ ګردید. ۱۱ بیمار به شفاخانه مرکزی انتقال داده شده اند و ۷ تن بستری شده اند.
در چوکات کمیته خدمات از سوی مسئولین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به تعداد (۱۶۶۱) عدد سیمکارت به مهاجرین بازګشته توزیع ګردید.
امروز (۶۰۰۰۰) لیتر آب آشامیدنی به ذخیره ها انتقال شده و قسمت هایی از کمپ هموار ګردید.
به اندازه ضرورت به مهاجرین خیمه، کمپل، مواد خوراکی و دیګر لوازم مورد ضرورت مهیا ګردید.

دارالانشاء کمیسیون عالی رسیدګی به مشکلات مهاجرین