گزارش کاری کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

راپور کاری روزانه کمیته ها روز: پنجشنـــبه نېټه: ۲/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۲۵/۸/۱۴۰۲ ھ ش     تورخـــم   کمیته ثبت، تثبیت و استقبال: امروز در خط فرضی دیورند تورخم به تعداد (۲۰۹) خانواده که اعضای آن به (۱۱۴۳) تن می رسید، به وطن بازگشتند و ثبت و بایومتریک شدند. از میان (۱۶۵) خانواده تثبیت […]

راپور کاری روزانه کمیته ها

روز: پنجشنـــبه

نېټه: ۲/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۲۵/۸/۱۴۰۲ ھ ش

 

 

تورخـــم

 

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در خط فرضی دیورند تورخم به تعداد (۲۰۹) خانواده که اعضای آن به (۱۱۴۳) تن می رسید، به وطن بازگشتند و ثبت و بایومتریک شدند. از میان (۱۶۵) خانواده تثبیت شده (۱۴۴) خانواده مهاجر تشخیص داده شدند و (۲۱) خانواده غیر مهاجر تثبیت شدند.

 

کمیته خدمات و امور صحی:

در چوکات کمیته خدمات از سوی مسئولین مخابرات و معلوماتی تکنالوژی به (۱۲۴۳) تن سیمکارت های شبکه های مختلف توزیع شد.

به (۱۹۰۰۰) تن مهاجرین خوراک و آب تصفیه شده، به موقع رسانده و توزیع شده است.

از سوی بنیادهای خیریه مختلف به تعداد (۵۰۰) تخت کمپل، (۱۰۰) بسته آب معدنی، (۶۰۰) کورتی زنانه و مردانه، (۶۵۰) بسته مواد خوراکی و (۷) من گوشت کمک صورت بود که میان مهاجرین بازگشته، تقسیم و توزیع گردید. همچنین توسط دها عراده تانکر (۱۸۰۰۰۰) لیتر آب توزیع شده است.

از سوی یکتن تاجر ملی با کمیته خدمات به تعداد (۳۰۰۰) تخت کمپل برای مهاجرین کمک صورت گرفت که میان مهاجرین تقسیم شد و ۳ هزار کمپل دیگر در کابل برای مهاجرین بازگشته توزیع خواهد شد.

 

کمیته تنظیم امور مالی:

امروز پنج شنبه در خط فرضی دیورند تورخم به (۳۵۰) خانواده فی فامیل ده ده هزار افغانی مساعدت صورت گرفت.

 

کمیته ترانسپورت و انتقال:

امروز (۱۱۵) خانواده که شمار اعضای آن به (۶۶۴) تن می رسید توسط (۲۵) عراده موترهای مختلف النوع به ولایات ننگرهار، کونر، کابل، لغمان، پکتیا، پکتیکا، بغلان، قندوز و تخار بصورت مصئون انتقال داده شدند.

برای انتقال خانواده های فوق الذکر به مبلغ (۱۸۵۰۰۰) کرایه انتقال نیز پرداخت شد.

 

کمیته تنظیم مساجد و آموزش:

از سوی کمیته تنظیم مساجد و آموزش برای کودکان مهاجرین بازگشته کتب، بکسه و مواد قرطاسیه توزیع شد؛ به مهاجرین در مورد مسائل دینی خطابیه هایی ایراد گردید و اطمینان هر نوع خدمت و همکاری داده شد.

 

کمیته ایجاد فرصت های کاری برای مهاجرین:

 

کمیته ایجاد فرصت های کاری برای مهاجرین امروز در تورخم از میان مهاجرین بازگشته به تعداد (۱۱) تن فارغین و دارندگان سند بکلوریا، (۲) تن فارغین فوق بکلوریا، (۴) تن لیسانس، (۹) تن حافظان قرآن کریم، (۳) تن فارغین دوره صغری، (۱) تن عالم، (۱۵۹) تن استادان حرفوی و (۵۶۳) سند غریبکار ثبت شدند که شمار مجموعی آنان (۷۵۲) تن بودند.

 

کمیته اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در کمپ ها به دها خانواده بازگشته آگاهی عامه و رهنمودهای لازم صورت گرفت و در مورد صبر و استقامت بیانیه هایی ایراد گردید.

با هفت رسانه در تهیه راپورها همکاری صورت گرفت و معلومات های لازم ارائه گردید.

با هماهنگی مؤسسه آی او ایم برای (۳۰۰) خانواده اوراق تثبیت مهاجرت توزیع شد. که از سوی مؤسسه مذکور توقف داده شده بود.

در نتیجه تلاش های کمیته اطلاعات و آگاهی عامه به تعداد (۵۰۰) سند و چند طفل که مفقود شده بودند، به مالکان و خانواده هایشان بازگردانده شدند.

در خط مرزی دیورند و کمپ ها برای مهاجرین بازگشته از روند کاری کمیته ها و در مورد طی مراحل پروسه ها معلومات لازم ارائه گردید.

 

سپین بولدک

 

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در خط فرضی دیورند ولسوالی سپین بولدک به تعداد (۷۶۶) تن خانواده که شمار اعضای آن به (۴۲۱۲) تن می رسید، ثبت و بایومتریک شدند. از میان خانواده های بازگشته (۶۱۷) فامیل که شمار اعضای آن به (۳۴۲۶) تن می رسید برای دریافت مساعد به مؤسسه های آی او ایم (IOM)، دابلیو ایف پی (WFP)، و دی آر سی DRC معرفی شدند.

همچنین (۱۶۲) فامیل که شمار اعضای آن به (۶۹۸) تن می رسید به و سلیپ های سازمان های وی ار ایف (VRF)و یو این ایچ سی آر(UNHCR) را با خود داشتند، برای دریافت مساعدت به دفاتر سازمان های مذکور معرفی شدند.

امروز ۴ قیدی مرد و ۴ کودک بی سرپرست ثبت شدند و کودکان ثبت شده به ارگان ایم پی (MPO)او معرفی شدند.

همچنین به تعداد (۷۶۴) تن سرپرست های فامیل های بازگشته نیز ثبت و بایومتریک شدند.

 

کمیته ترانسپورت و انتقال:

از ولسوالی های بولدک و قندهار به تعداد (۲۴۰) خانواده که شمار اعضای آن به (۲۴۴۴) تن می رسید توسط (۳۸) موتر مختلف النوع به ولایات کابل، زابل، هرات، قندهار، غزنی، ارزگان و دیگر ولایات انتقال داده شدند و کرایه انتقال آنها به مبلغ (۱۸۷۵۰۰) افغانی نیز پرداخت شد.

کمیته تنظیم امور مالی:

امروز از سوی کمیته تنظیم امور مالی با (۷۶۴) فامیل بازگشته در منطقه سپین بولدک کمک صورت گرفت و برای هر خانواده مبلغ ده ده هزار افغانی پول نقد مساعدت انجام شد.

 

کمیته خدمات و امور صحی:

در کمپ های سپین بولدک و شوراندام برای (۹۶۵۰) تن از مهاجرین بازگشته غذای چاشت و شام توزیع شد.

امروز در چوکات کمیته خدمات و امور صحی از سوی وزارت دفاع ملی ، شفاخانه میرویس نیکه، سره میاشت، مؤسسۀ هیلت نیت و باران به تعداد (۱۱۹۹) تن بیماری تداوی شدند، (۲۵۰۴) تن واکسین دریافت کردند، (۱۰۱۵) تن سکرینینک شان انجام شد، از (۱۳) تن نمونه های ملاریا اخذ گردید و از (۲۹۰) تن نمونه های کرونا اخذ گردید. ۱۱ بیمار به شفاخانه مرکزی انتقال و ۷ تن شان بستری شدند.

در چوکات کمیته خدمات و آگاهی عامه از سوی مسئولان مخابرات و معلوماتی تکنالوژی برای مهاجرین بازگشته (۱۶۲۱) عدد سیمکارت های شبکه های مختلف توزیع شد.

امروز (۶۰) هزار لیتر آب آشامیدنی به ذخیره ها رسانه شد و قسمتهایی از کمپ هموار گردید.

به اندازه ضرورت برای مهاجرین بازگشته، خیمه، کمپل، مواد خوراکی و دیگر اشیای لازم آماده گردید.

 

پکتیکا (خط فرضی دیورند)

 

کمیته خدمات و امور صحی:

از سوی کمیته خدمات و امور صحی امروز در ولسوالی تروه به (۲۹) تن مهاجرین بازگشته از سوی کمیته مشترک غذای چاشت توزیع شد و برای اسکان و غذای شب آنها نیز آمادگی صورت گرفت.

 

هـــــــــرات

 

کمیته تنظیم امور مالی:

امروز در خط مرزی اسلام قلعه ولایت هرات با چهار (۴) فامیل کمک نقدی صورت گرفت که برای هر خانواده ده ده هزار افغانی مساعدت انجام شد.

 

دارالانشاء کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین