گزارش کاری کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

راپور کاری روزانه کمیته ها روز: چهارشنبه ۱۴۴۵/۰۵/۰۱ هـ ق ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ هـ ش تورخم کمیته ثبت، تثبیت و استقبال: امروز (۳۴۴) خانواده که شماری اعضای آن به (۱۸۶۵) تن می رسید به کشور بازگشته، ثبت و بایومتریک شدند. (۱۴۳۷) عدد سیمکارت توزیع شد. کمیته اطلاعات و آگاهی عامه: تیم سیار آگاهی عامه این کمیته چند […]

راپور کاری روزانه کمیته ها

روز: چهارشنبه
۱۴۴۵/۰۵/۰۱ هـ ق
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ هـ ش

تورخم

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز (۳۴۴) خانواده که شماری اعضای آن به (۱۸۶۵) تن می رسید به کشور بازگشته، ثبت و بایومتریک شدند. (۱۴۳۷) عدد سیمکارت توزیع شد.

کمیته اطلاعات و آگاهی عامه:
تیم سیار آگاهی عامه این کمیته چند نشست با مهاجرین داشتند و در مورد طی مراحل امورات شان معلومات و رهنمودهای لازم انجام دادند. از مؤسسه آی او ایم (۳۰۰) فورمه برای مهاجری اخذ شد. همچنین (۵۰) سند مفقود و چندین کودک بازیافت و به مالکان و خانوادهایشان تسلیم داده شدند.
کمیته مساجد و آموزش:
این کمیته امورز در تورخم از خانواده های مهاجر خواست که فرزندان خود را برای ادامه تعلیم و آموزش تشویق کنند.
کمیته خدمات و امور صحی:
امروز این کمیته برای (۲۱۳۲۰) مهاجر غذا و آب تصفیه شده توزیع نمود. (۴۰۰) تخت کمپل، (۱۵۰) بسته آب معدنی، (۳۵۰) کورتی زنانه و مردانه، (۲۰۰) بسته مواد خام خوراکی، (۲۶) کیت صحی و (۱۵۰) من سیب را که بنیادهای خیریه مختلف کمک نموده بودند، تسلیم شده و به مهاجرین تقسیم و توزیع کردند.

کمیته تنظیم امور مالی:
با (۴۰۰) خانواده مهاجر بازگشته به وطن فی فامیل ده ده هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفت.
کمیته اسکان مؤقت:
از همه خیمه های موجود در کمپ نظارت صورت گرفت. از (۱۳۵۰) خیمه موجود در (۹۰۰) خیمه مهاجرین زندگی می کنند و (۴۵۰) خیمه دیگر خالی هستند. توسط ده عراده تانکر آب به (۱۴۰) ذخیره آب در مجموع (۱۸۵) هزار لیتر آب رسانده شد.
کمیته ترانسپورت و انتقال:
مهاجرین بازگشته توسط ۸ عراده موتر مختلف النوع در ۱۸ نوبت از خط فرضی دیورند در تورخم به کمپ انتقال داده شدند. و توسط (۳۳) عراده موتر مختلف النوع به تعداد (۲۰۲) خانواده که شمار اعضای آن به (۹۶۵) تن می رسید، به ولسوالی ها و قریه هایشان در ولایات مختلف انتقال داده شدند.

کمیته ایجاد فرصت های شغلی:
از میان مهاجرین بازگشته امروز به تعداد (۶) تن فارغین بکلوریا، (۱) فوق بکلوریا، (۸۸) تن استادان حرفوی و (۷۵۲) دیگر غریبکار بودند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سپین بولدک

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز ۶۱۷ خانواده که شمار اعضای آن به (۳۳۵۰) تن می رسید و همچنین (۶۸۵) تن زندانی از خط فرضی دیورند در ولسوالی سپین بولدک به کشور بازگشته و ثبت و بایومتریک شدند. از میان آنها (۵۲۶) خانواده که شمار اعضای آن به (۲۸۶۷) تن می رسید برای دریافت مساعدت به مؤسسه آی او ایم معرفی شدند. (۵۱) خانواده که شمار اعضای آن (۲۶۸) تن بودند، برای دریافت همکاری به دفتر یو این ایچ سی ار معرفی شدند. برای مهاجرین بازگشته به تعداد ۱۳۹۲ عدد سیمکارت شبکه های مختلف توزیع شد.

کمیته خدمات و امور صحی:
چاشت امروز درکمپ ولسوالی سپین بولدک برای (۲۷۵۰) تن غذای چاشت و برای (۲۶۶۰) تن غذای شما توزیع گردید. همچنین در کمپ شوراندام برای (۲۵۰۰) تن غذای چاشت و برای (۲۷۰۰) تن غذای شام توزیع شد.
از میان مهاجرین بازگشته به تعداد (۷۸۹) تن که بیمار بودند، مورد تداوی قرار گرفتند، (۱۰۳۴) تن سکریننگ شدند. (۲۸۸۹) تن واکسین شده و نمونه های ملاریا از ۱۳ بیمار اخذ شد. ۵ تن از بیماران برای تشخیص و تداوی کامل به شفاخانه منتقل شدند که ۳ تن شان بستر شدند.
برای نصب یک خیمه بزرگ در کمپ تخت پل آمادگی گرفته شده است.
در این کمپ برای روشنایی کار برق کشی انجام شده است.در بعضی ساحات برق نصب گردیده است. همچنین ذخیره های آب در ساحات مختلف کمپ نصب گردیده است. برای خانواده های بازگشته، سرپناه مؤقت ایجاد و برای شماری از فامیل ها کمپل توزیع گردید.

کمیته ترانسپورت و انتقال:
(۲۷۸) خانواده که شمار اعضای آن به (۱۶۶۹) تن می رسید، توسط ۴۵ عراده موتر از ولسوالی سپین بولدک به ولایات ارزگان، هرات، کابل، زابل، غزنی و قندهار منتقل شدند. برای کرایه خانواده های مذکور به مبلغ (۱۶۷) هزار افغانی پرداخت شد.

کمیته اطلاعات و آگاهی عامه:
در کمپ های غازی عبدالله خان و باران قلعه به دها فامیل بازگشته معلومات ضروری و رهنمودهای لازم انجام شد.

کمیته تنظیم امور مالی:
امروز برای (۶۲۵) فامیل که از راه سپین بولدک به کشور بازگشته بودند، به هر خانواده ده ده هزار افغانی مساعدت نقدی صورت گرفت.
ــــــــــــــــــــــ

پکتیکا

کمیته اسکان مؤقت :
از سوی کمیته برای امنیت کمپ انگور اده، سیم خاردار گرداگرد کمپ ایجاد شد.

هلمند:
از خط فرضی دیورند در منطقه بهرامچه امروز (۵) خانواده که شمار اعضای آن به (۲۷) تن می رسید، به کشور بازگشتند.

هـــــــــرات:

کمیته تنظیم امور مالی:

از مرز اسلام قلعه امروز به تعداد ۷ خانواده بازگشتند که برای هر فامیل (۱۰) هزار افغانی مساعدت صورت گرفت.

کمیته اطلاعات و آگاهی عامه:

این کمیته معلومات و رهنمودهای ضروری را بر روی اوراق چاپ نموده و میان مهاجرین تقسیم کردند.

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:
از خط مرزی اسلام قلعه به تعداد (۵۸) فامیل که شمار اعضای آن به (۲۲۱) تن می رسید و همچنین (۲۵۵۹) تن افراد مجرد که مجموعا (۲۷۸۰) تن می شدند به کشور بازگشتند که از میان آنها (۵۱) فامیل که شمار اعضای آن (۱۸۳) تن میشد، برای دریافت مساعدت به مؤسسه آی او ایم معرفی شدند.

دارالانشاء کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین