گزارش کاری کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز: سه شنبه ۱۴۴۵/۴/۳۰ هـ ق ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ هـ ش تورخم کمیته ثبت، تثبيت و استقبال: امروز (۳۶۹) خانواده که اعضای آن به (۲۹۵۲) تن می رسید، بازگشتند. همه شان ثبت و بایومتریک شدند. ۲۶۹ خانواده تثبیت شدند که از بین آنها ۲۳۰ خانواده مهاجر و ۳۹ خانواده مهاجر تقلبی شمرده شدند. همچنین ۱۹۹۰ عدد سیمکارت […]

روز: سه شنبه
۱۴۴۵/۴/۳۰ هـ ق
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ هـ ش

تورخم

کمیته ثبت، تثبيت و استقبال:
امروز (۳۶۹) خانواده که اعضای آن به (۲۹۵۲) تن می رسید، بازگشتند. همه شان ثبت و بایومتریک شدند. ۲۶۹ خانواده تثبیت شدند که از بین آنها ۲۳۰ خانواده مهاجر و ۳۹ خانواده مهاجر تقلبی شمرده شدند. همچنین ۱۹۹۰ عدد سیمکارت برایشان توزیع شد.

کمیته اطلاعات و آگاهی عامه:
به منظور حل شماری از مشکلات مهاجرین و هماهنگی به یکدیگر دفتر آی او ایم و سه کمیته با کمیسار تورخم و مجلس نمودند. در پنج مجالس جداگانه با مهاجرین، در مورد روند طی مراحل کارها برایشان رهنمودهای لازم صورت گرفت. نزدیک به ۶۰۰ فورمه مهاجرین از آی او ایم گرفته شد و (۳۰۰) سند مفقود شده، پیدا و به مالکانشان تسلیم شد.
کمیته خدمات و امور صحی:
در کمپ تورخم برای (۱۹۴۴۰) تن مهاجرین غذا و آب تصفیه شده، تقسیم شد. از سوی بنیادهای مختلف خیریه به تعداد (۵۵۰) تخت کمپل، (۱۱۰) تخت فرش، (۱۰۰) بسته آب معدنی، (۴۵۰) کورتی زنانه و (۳۰۰) بسته مواد خوراکی دیگر کمک شده بود که میان مهاجرین تقسیم گردید.
کمیته اسکان مؤقت:
در کمپ (۱۰۰) خیمه خالی مشخص و برای مهاجرینی در حال آمدن هستند، مهیا گردید. ۳۵ خیمه و (۱۰) ذخیره آب که در تقاطع سرک قرار داشتند، جمع آوری و به محل محفوظ انتقال شدند. توسط ۱۳ تانکر آب به (۱۴۰) ذخیره آبرسانی انجام شد.

کمیته ترانسپورت و انتقال:
مهاجرین بازگشته در۲۵ نوبت توسط ۱۲ وسایط نقلیه از خط فرضی دیورند به کمپ انتقال داده شدند. همچنین توسط ۴۲ عراده موترهای مختلف النوع (۲۵۰) خانواده به ولایات و ولسوالی های شان انتقال داده شدند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سپین بولدک

کمیته ثبت، تثبيت و استقبال:
از خط فرضی دیورند ولسوالی سپین بولدک به تعداد (۶۸۳) فامیل که شمار اعضای آن به (۳۷۰۳) تن می رسید به کشور بازگشته، ثبت و بایومتریک شدند. از سوی کمیته مذکور به تعداد (۵۶۵) خانواده برای دریافت مساعدت به مؤسسه آی او ایم معرفی شدند. و (۶۴) خانواده دیگر به یواین ایج سی آر معرفی شدند. همچنین (۱۵۶۰) عدد سیمکارت برای مهاجرین توزیع شد.

کمیته ترانسپورت و انتقال:
امروز کمیته مذکور توسط (۵۳) عراده موترهای مختلف النوع (۳۱۴) خانواده که شمار اعضای آن به (۱۸۶۵) تن می رسید را از ولسوالی سپین بولدک به ولایات قندهار، هرات، کابل، زابل، غزنی و ارزگان انتقال دادند. مصارف انتقال آنها که (۲۳۷۵۰۰) شده بود، نیز پرداخت گردید.
کمیته خدمات او امور صحی:
برای (۹۶۵۰) تن مهاجرین بازگشته، غذای چاشت و شام توزیع شد. همچنین (۱۰۹۳) تن بیماران تداوی شدند و (۳۲۳۴) تن واکسین شدند.
کمیته فرصت های کاری:
امروز از میان مهاجرین بازگشته، ۱۳ تن فارغین بکلوریا، ۳ فوق بکلوریا، ۲ لیسانس، ۸ تن حافظان قرآن کریم، ۳ تن فاضلان علوم دین، ۱۲۰ تن استادان حرفوی و ۹۹۴ تن دیگر آن غریبکار بودند.

کمیته تنظیم امور مالی:
این کمیته به (۶۸۹) خانواده مهاجرین بازگشته به وطن کمک مالی نمودند و به هر فامیل ده ده هزار افغانی مساعدت نقدی نمودند.

ــــــــــــــــــــــ
پکتيکا:

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:
از منطقه انگور اده ۸ فامیل که شماری اعضای آن ۵۱ تن بودند، به وطن بازگشته و ثبت شدند. برایاشن ۱۴ عدد سیمکارت توزیع شد.

کمیته اطلاعات و آگاهی عامه:
برای دها مهاجر بازگشته و سه رسانه مختلف معلومات لازم در مورد کمپ ارائه گردید. برای جلب همکاری به معلولین افغان با مؤسسه (AOAD) نشستی صورت گرفت و مؤسسه مذکور آماده شد که سر از فردا فعالیت خود را در این کمپ آغاز نماید.
کمیته تنظیم امور مالی:
از طریق خط فرضی دیورند در منطقه انگور اده به ۴۰ فامیل بازگشته به وطن کمک نقدی صورت گرفت و برای هر خانواده ده ده هزار افغانی مساعدت انجام شد.
کمیته خدمات و امور صحی:
(۶۸) بیمار تداوی و واکسین شدند و برای (۱۴) تن مشوره های روانی انجام شد. همچنین برای مهاجرین بازگشته غذای صبح، چاشت و شام توزیع گردید و محل استراحت برای مهاجرین تازه بازگشته نیز مهیا و آماده شده است.
کمیته ترانسپورت و انتقال:
(۸) فامیل مهاجر بازگشته که شمار اعضای آن به (۵۱) تن می رسید از خط فرضی انگور اده به کمپ مهاجرین و از آنجا به ولسوالی ها و قریه هایشان انتقال داده شدند.
کمیته اسکان مؤقت:
از سوی کمیته اسکان مؤقت برای مهاجرین بازگشته (۱۵۰۰) لیتر آب آشامیدنی مهیا گردید و دو خیمه برای معلولین مختص شد.

کابل:

کمیته جلب و جذب کمک ها:
قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد در دیدار و ملاقات با سفیر قطر در کابل روی جلب و جذب کمک ها برای مهاجرین در حال بازگشت، صحبت نمودند. محترم سعید بن مبارک سفیر قطر گفت که موضوع مهاجرین را از نزدیک تحت نظر دارد و افزود که پس از مشوره با مرکز در این مورد همکاری های لازم صورت خواهد گرفت.
در یک تلاش دیگر وزیر اقتصاد با نمایندگان تالارهای عروسی کابل ملاقات نموده و نمایندگان تالارهای عروسی را به کمک با مهاجرین تشویق نمود. نمایندگان تالارهای عروسی گفتند که در کنار فراهم آوری برای خوشحالی مردم با هموطنان همکاری نموده اند و وعده سپردند که با مهاجرین بازگشته به وطن نیز مساعدت خواهند نمود.

زابــــل

کمیته خدمات و امور صحی:
کمیته ولایتی برای حل مشکلات مهاجرین در حال بازگشت ایجاد و شروع به فعالیت نمود.
از روند آب و غذای ، خدمات صحی و دیگر امورات مهاجرین نظارت بعمل آمد و کاستی ها یادداشت گردید.

نیمروز:

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

با دو فامیل که از خط مرزی نیمروز به کشور بازگشته بودند و شمار اعضای آن به (۱۶) تن می رسید، ثبت و کمک نقدی صورت گرفت.

هـــــــــرات:

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:
از خط مرزی اسلام قلعه به تعداد (۴۳) فامیل که شمار اعضای آن به (۱۶۰) تن می رسید و همچنین (۲۵۷۰) تن بصورت اجباری و شماری به صورت داوطلبانه به وطن بازګشته بودند، از میان آنها (۳۰۷) تن مستحق همکاری بودند که برای دریافت کمک به آی او ایم معرفی شدند.
دارالانشاء کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین