گزارش کاری روزانه کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

راپور کاری روزانه کمیته ها روز: شنـــبه تاریخ: ۴/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۲۷/۸/۱۴۰۲ ھ ش تورخـم کمیته ثبت، تثبیت و استقبال: امروز در خط فرضی دیورند تورخم (۲۴۱) خانواده که شمار اعضای آن به (۱۳۱۶) تن می رسید، ثبت و بایومتریک شدند. همچنین از میان (۱۹۵) فامیل تثبیت شده، به تعداد (۱۶۴) خانواده مهاجر تثبیت […]

راپور کاری روزانه کمیته ها

روز: شنـــبه
تاریخ: ۴/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۲۷/۸/۱۴۰۲ ھ ش
تورخـم

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در خط فرضی دیورند تورخم (۲۴۱) خانواده که شمار اعضای آن به (۱۳۱۶) تن می رسید، ثبت و بایومتریک شدند.
همچنین از میان (۱۹۵) فامیل تثبیت شده، به تعداد (۱۶۴) خانواده مهاجر تثبیت شده و مابقی (۳۱) خانواده غیر مهاجر تثبیت شدند.

کمیته خدمات و امور صحی:
در چوکات کمیته خدمات از سوی مسئولین مخابرات و معلوماتی تکنالوژی به تعداد (۱۱۵۰) عددسیمکارت میان مهاجرین بازګشت توزیع شد.
از سوی بنیادهای خیریه مختلف به تعداد (۹۵۰) تخت کمپل، (۱۱۴۴) بسته آب معدنی، (۴۰۰) کورتی زنانه و مردانه دریافت و میان مهاجرین بازګشته تقسیم ګردید.
همچنین توسط ده عراده تانکر به مقدار (۱۵۵۰۰۰) لیتر آب به ذخیره ها رسانده شد.

کمیته تنظیم امور مالی:

امروز شنبه در خط فرضی دیورند برای (۴۱۴) خانواده فی فامیل ده ده هزار افغانی کمک نقدی صورت ګرفت.

کمیته ترانسپورت و انتقال:
امروز (۱۵۶) فامیل که شمار اعضای آن به (۹۰۰) تن می رسید، توسط موترهای مختلف النوع به ولایات ننګرهار، کنر، کابل، لغمان، پکتیکا، بلخ، بغلان، قندوز، لوګر، تخار و خوست انتقال داده شدند و برای انتقال این خانواده ها به مبلغ (۱۷۹۰۰۰) افغانی کرایه نیز پرداخت گردید.
در ۲۴ ساعت ګذشته از (۱۶) عراده موتر مختلف النوع با (۳۹) بار رفت و آمد برای انتقال خانواده های بازګشته از خط فرضی دیورند تورخم به کمپ استفاده شد.

کمیته تنظیم مساجد و آموزش:
از سوی کمیته تنظیم مساجد و آموزش در کمپ های آموزشی برای مهاجرین بیانیه های اصلاحی ایراد ګردید.

کمیته کاریابی برای مهاجرین:
کمیته کاریابی برای مهاجرین امروز در خط فرضی دیورند تورخم به تعداد (۱۶) تن فارغین بکلوریا، (۳) تن فوق بکلوریا، (۱) تن لیسانس، (۱) تن ماستری، (۱۰) تن حفاظ کرام، (۵) تن فارغین دوره صغری، (۲) فارغین دوره کبری، (۵۶۶) غریبکار و (۲۳۷) تن استادان حرفوی را که شمار مجموعی آنها (۸۴۱) تن می ګردید، ثبت نمودند.

کمیته اطلاعات و آګاهی عامه:
امروز در کمپ ها به مهاجرین بازګشته در مورد معلومات لازم ارائه ګردید و درباره صبر و استقامت توصیه ګردیدند.
در تهیه خبر و مستند با رسانه ها همکاری صورت ګرفت و ده خبر تهیه و نشر شده است.
مشکلات مهاجرین شنیده شد و از سوی محتسبین امر بالمعروف و نهی عن المنکر برای مهاجرین درباره صبر و استقامت توصیه شد.
در نتیجه تلاش کمیته اطلاعات و آګاهی عامه (۲) طفل مفقود شده و (۵۰) سند و تذکره تابعیت بازیافت و به صاحبان شان تسلیم شدند.
به مهاجرینی که از خط فرضی دیورند وارد وطن می شدند، آګاهی داده شد که هیچکس بنام مهاجرت امتیاز بدست نیاورد و اګر کسی ګرفتار شود، برخورد قانونی خواهد شد.
به مهاجرین در خط فرضی دیورند و در کمپ در مورد روند طی مراحل پروسه ها و کارهای کمیته ها معلومات داده شد.

———————————————-
سپین بولدک

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:
در سپین بولدک به تعداد (۴۸۰) فامیل که شمار اعضای آن به (۲۵۵۰) تن می رسید، ثبت ګردیده و برای دریافت مساعدت به مؤسسه آی او ایم معرفی شدند.
(۹۹) خانواده که کارت و سلیپ های (وی ار ایف) داشتند برای دریافت کمک به دفتر یو ان ایچ سی آر معرفی شدند.
امروز (۴۸۰) سرپرست خانواده مهاجرین از سوی وزارت امور داخله بایومتریک شدند.
(۳) قیدی مرد و (۳) کودک بی سرپرست نیز ثبت شدند. کودکان ثبت شده به اداره (ام پی او) معرفی شدند.

کمیته ترانسپورت و انتقال:

از ولسوالی بولدک و قندهار (۲۳۲) خانواده که شمار اعضای آن به (۱۴۶۵) تن می رسید توسط (۳۲) موترهای مختلف النوع به ولایات کابل، زابل، هرات، قندهار، غزنی، نیمروز، ارزګان انتقال شدند. و مصارف کرایه انتقال این خانواده به مبلغ (۲۱۳۰۰۰) افغانی نیز پرداخت شد.

کمیته تنظیم امور مالی:

امروز از سوی کمیته تنظیم امور مالی به (۵۳۳) خانواده کمک شد و برای هر خانواده ده ده هزار افغانی مساعدت نقدی انجام شد.

کمیته خدمات و امور صحی:
در کمپ های سپین بولدک و شوراندام برای (۹۸۳۰) تن از مهاجرین بازګشته غذای چاشت و شام توزیع شد.
امروز در چوکات کمیته خدمات و امور صحی از سوی تیم های صحی وزارت دفاع ملی، شفاخانه میرویس نیکه، هلال احمد، مؤسسه های هیلت نیت و باران برای (۱۰۹۳) تن از بیماران تداوی صورت ګرفت. (۲۳۰۰) تن واکسین تطبیق ګردید، (۱۰۶۰) تن سکرینینګ شدند، (۲۸۰) تن واکسین کرونا دریافت کردند. نمونه های ملاریا از (۲۱) بیمار مشکوک اخذ ګردید. همچنین از (۱۳) تن نمونه کرونا ګرفته شد . (۷) تن از مریضان به شفاخانه منتقل شدند و (۵) تن بستر شدند.
در کمپ تخته پل پایه های برق نصب، تارهای برق وصل و چراغ ها روشن ګردید. جنراتورها نیز ترمیم ګردید.
امروز در چوکات کمیته خدمات از سوی مسئولین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به تعداد (۱۲۲۹) عدد سیمکارت میان مهاجرین توزیع شد.
به اندازه ضرورت برای مهاجرین خیمه، کمپل، مواد خوراکی و وسایل لازم آماده ګردید.

کمیته اطلاعات و آګاهی عامه:

امروز در کمپ ها به دها تن از مهاجرین بازګشته به وطن معلومات و رهنمودهای لازم ارائه ګردید و با رسانه ها نیز در تهیه خبر همکاری صورت ګرفت.
در بخش آګاهی عامه نیز در کمپ لیسه غازی عبدالله خان و باران قلعه به مهاجرین بازګشته به وطن در مورد صبر و استقامت توصیه و خطابیه ایراد ګردید.

پکتیکا

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در منطقه انګور اده به تعداد (۹) فامیل ثبت شدند.
کمیته خدمات و امور صحی:
در چوکات کمیته خدمات و امور صحی تیم های وزارت دفاع ملی و صحت عامه به تعداد (۲۰۵) بیمار را تداوی نموده و برای (۱۶) تن واکسین تطبیق کردند.
از سوی کمیته خدمات و امور صحی برای مهاجرین غذای چاشت و شام تهیه و توزیع ګردید و از طرف شب محل بودباش شان نیز آماده شد.
در چوکات کمیته خدمات و از سوی مسئولین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای مهاجرین بازګشته به تعداد (۱۲) عدد سیمکارت توزیع ګردید.

کمیته اطلاعات و آګاهی عامه:
از سوی کمیته اطلاعات و آګاهی عامه راپور آګاهی عامه برای مهاجرین تهیه و از طریق رسانه ها نشر ګردید.
با (۳) رسانه داخلی در تهیه راپور همکاری صورت ګرفته و معلومات لازم در اختیارشان ګذاشته شد..

کمیته ترانسپورت و انتقال:
از منطقه خط دیورند انګور اده (۹) فامیل توسط موترهای مختلف النوع به کمپ مهاجرین و از آنجا به قریه ها و ولسوالی هایشان انتقال داده شدند. همچنین از سوی کمیته تنظیم امور مالی برای هر فامیل ده ده هزار افغانی پرداخت ګردید.

پکتیــــا (خط فرضی دیورند)

کمیته ترانسپورت و انتقال:

امروز دو خانواده از منطقه خط فرضی دیورند به مناطق شان در جانی خیل و حسن خیل انتقال داده شدند.

نیمروز

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

در ۲۴ ساعت ګذشته به تعداد (۳۵) خانواده که شمار اعضای آن به (۱۴۲) تن می رسید، ثبت شدند. از خانواده های بازګشته (۲۲) فامیل در کمپ مؤقت اسکان داده شدند و برایشان کمک های نقدی و غیر نقدی صورت ګرفت.
همچنین به تعداد (۱۸۴۴) تن مجرد نیز ثبت شدند که از این تعداد (۲۰۰) تن برای دریافت کمک به مؤسسه آی او ایم معرفی شدند.

هـــــــــرات

کمیته خدمات و امور صحی:
مسئولین کمیته خدمات و امور صحی از کمپ مهاجرین در نقطه صفری اسلام قلعه دیدن نمودند و مواد ضروری را برایشان آماده کردند.

کمیته اسکان مؤقت :
امروز در مرز اسلام قلعه به تعداد (۱۸) فامیل که شمار اعضای آن به (۶۱) تن می رسید و (۸۷۶) تن مجرد بصورت اجباری از ایران اخراج شده بودند. خانواده هایی که مستضعف تشخیص داده شدند و شمارش اعضای شان (۱۰۸) تن بود بهمراه (۱۷۶) تن مجرد برای دریافت مساعدت به مؤسسه آی او ایم معرفی شدند.
همچنین به تعداد (۶) فامیل که شمار اعضای شان به (۲۱) تن می رسید بهمراه (۶۳۴) تن مجرد به رضایت خودشان به وطن بازګشتند.

کمیته تنظیم امور مالی:
امروز در مرز اسلام قلعه با (۱۵) خانواده از سوی کمیته مالی کمک نقدی صورت ګرفت و به هر فامیل ده ده هزار افغان پرداخت شد. همچنین از سوی کمیته اسکان مؤقت و با همکاری مؤسسه آی او ایم برایشان محل اسکان، غذا و خدمات صحی انجام شد.

کـــــابـــل ـ مرکز

کمیته جلب و جذب کمک ها برای مهاجرین:
محترم قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد و رئیس کمیته جلب و جذب با سفیر کشور ترکیه محترم جنک اونال و هیئت همراه شان در مورد مهاجرین صحبت کردند. سفیر ترکیه خبر داد که از سوی هلال احمر ترکیه یک محموله (۵۰۰) تنی که شامل یکهزار خیمه، کمپل، جنراتورها، البسه و مواد خوراکی می شود، به ترکمنستان رسیده و بزودی به افغانستان خواهد آمد. این کمک ها برای مهاجرین توزیه خواهد شد.

دارالانشاء کمیسیون عالی رسیدګی به مشکلات مهاجرین