گزارش کاری روزانه کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

امروز جمعه مورخ ۲۴/۵/۱۴۴۵ که برابر است با ۱۷/۹/۱۴۰۲ مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:   ننگرهار: تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:   امروز در […]

امروز جمعه مورخ ۲۴/۵/۱۴۴۵ که برابر است با ۱۷/۹/۱۴۰۲ مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:

 

ننگرهار:

تورخـــم (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:

 

امروز در تورخم (۱۱۹) خانواده از سوی کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال بایومتریک گردیدند.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۹۰) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۹۰۰هزار) افغانی می‌شوند کمک صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز (۷۲) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۳۶۲) تن می‌شوند به ولایت‌های ننگرهار، لغمان، کنر و کابل انتقال داده شد و مبلغ (۱۱۹۵۰۰) افغانی برای کرایه برایشان داده شد.

 

کمیته‌ی خمات و امور صحی:

امروز در کمپ عمری تورخم به شمول خدمات صحی، خدمات ذیل نیز ارایه گردید:

غذا: در کمپ عمری به (۵۰۰۰) مهاجرین غذا و (۱۳۵هزار) لیتر آب توزیع گردید.

البسه: در کمپ عمری به مهاجرین البسه زیر توزیع گردید:

(۳۰۰) کمپل، (۸۰) بوتل مایع ظرفشویی و (۱۲۰) کارتن مواد غذایی خام توزیع گردید.

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین (۳۴۳) عدد سیم‌کات به طور رایگان که انترنت و دقایق رایگان نیز داشت، توزیع گردید.

امروز در تورخم به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای این مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

 

 

قندهار

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت استقبال:

امروز از راه سپین بولدک (۷۲) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۴۰۹) تن می‌شوند، به کشور برگشته و ثبت گردیده است و برای کمک‌های لازم به مؤسسات کمکی معرفی شد.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۱۲۹) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۱،۲۹۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند؛ کمک نقدی صورت گرفت و همچنان با (۷۲) خانواده که در جریان امروز به کشور برگشته است، مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۷۲۰ هزار) افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

به تعداد (۵۵) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۳۳۲) تن می‌شوند به ولایت‌های کابل، هرات، غزنی، ارزگان، زابل و قندهار انتقال داده شدند و مبلغ (۶۰ هزار) افغانی کرایه برایشان داده شد.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در سپین بولدک برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: به (۳۴۰۰) مهاجرین نان و (۸۰ هزار) لیتر آب آشامیدنی توزیع گردید.

البسه: در کمپ‌های موقتی به قدر ضرورت خیمه و کمپل به مهجرین توزیع گردید.

مخابرات: به مهاجرین بازگشته (۳۰۰) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع گردید.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در سپین بولدک به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای این مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

همچنان برای رسانه‌ها زمینه گزارش دهی نیز فراهم گردید.

 

پکتیکا

انگور اده (خط فرضی دیورند):

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه انگور اده (۱) خانوده به کشور برگشته و ثبت شده است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از راه انگور اده (۱) خانواده به منطقه مربوطه خویش نتقال داده شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

امروز در انگور اده با (۱) خانواده مبلغ ده هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در انگور اده برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: امروز در انگر اده به (۶۷) مهاجرین نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

صحت: امروز در انگور اده (۲۱) تن مهاجرین برگشته تداوی شده اند.

 

کمیته‌‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در انگر اده به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای این مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

همچنان برای رسانه‌ها زمینه گزارش دهی نیز فراهم گردید.

 

 

نیمروز:

راه ابریشم (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز (۲۹) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۱۲) تن می‌شوند، ثبت شده است و همچنان (۱۳۳۴) تن مسافر به کشور برگشته که (۱۳۶) آن برای کمک‌های لازم به مؤسسه‌ی آی او ایم معرفی گردید.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

امروز در نیمروز از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی به (۸) خانواده ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۸۰ هزار) فغانی می‌شوند، کمک صورت گرفت.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در نیمروز (۲۲) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۷۸) تن بود، در کمپ موقتی جابجا شدند و ترتیبات غذا و البسه برایشان آماده گردید و از سوی مؤسسه‌ی آی او ایم با این خانواده کمک‌های نقدی و غیر نقدی صورت گرفت.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز به مهاجرین برگشته علاوه از صحت، خدمات ذیل نیز صورت گرفته است:

مخابرات: به مهاجرین بازگشته (۲۹) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع گردید.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در نیمروز به (۱۱۲) مهاجر آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده.