گزارش کاری روزانه کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز جمعه مورخ ۲۲/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۱۵/۱۰/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:   ننگرهار: تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال: امروز […]

روز جمعه مورخ ۲۲/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۱۵/۱۰/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:

 

ننگرهار:

تورخـــم (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه تورخم (۴۴) خانواده به کشور برگشته که (۱۰۲) تن آنان ثبت و بایومتریک شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۳۱) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۳۱۰،۰۰۰) افغانی می‌شود، کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از تورخم (۱۸) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۹۰) تن بود به ننگرهار، کنر، لغمان و کابل به طور مصون انتقال شده و برایشان مبلغ (۴۴۵۰۰) افغانی کرایه نیز داده شده است.

 

کمیته‌ی خمات و امور صحی:

امروز در کمپ عمری تورخم به شمول خدمات صحی، خدمات ذیل نیز ارایه گردید:

غذا: در کمپ عمری به مهاجرین (۷۵۰) خوراک غذا و (۸۰هزار) لیتر آب آشامیدنی توزیع گردید.

البسه: در کمپ عمری به مهاجرین البسه زیر توزیع گردید:

کمپل، فرش، لحاف، بخاری گازی، (۴۰) کارتن مواد غذایی خام و مواد دیگر توزیع گردید.

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین (۱۳۱) عدد سیم‌کارت به طور رایگان که انترنت و دقایق رایگان نیز داشت، توزیع گردید.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین:

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین امروز در تورخم (۴) تن دارای سنتد بکلوریا، (۳) تن دارای سند لسانس، (۱) تن حافظ، (۲) تن عالمان دین، (۴۰) تن غریبکار و (۵۳) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۱۰۳) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

این کمیته در تورخم به (۶۷) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید و همچنان یک طفل مفقودی را به خانواده‌های ایشان سپرده است.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در تورخم به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

همچنان محتسبین ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر در بخش‌های مختلف به مهاجریت آگاهی عامه داده است.

این کمیته با هماهنگی دفتر آی او ایم (۳۰) فورمه مهاجرت تقسیم کرده است.

 

قندهار

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه سپین بولدک (۲۳) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۴۶) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۲۳) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۲۳۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند؛ کمک نقدی صورت گرفت.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز (۴) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۶) تن بود؛ از سپین بولدک به ولایت‌ هلمند انتقال داده شد و مبلغ (۴ هزار) افغانی کرایه برایشان داده شد.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در سپین بولدک برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: در سپین بولدک (۴۲۰) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

صحت: در سپین بولدک (۱۱۴) تن مهاجرین تداوی شده است.

همچنان به (۳۱۱) تن مهاجرین در بخش‌های مختلف صحت آگاهی عامه داده شده است.

البسه: در کمپ‌های موقتی به قدر ضرورت خیمه و کمپل به مهاجرین توزیع گردید.

مخابرات: از سوی کمیته‌ی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته‌گان (۱۵۶) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع شده است.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین امروز در سپین بولدک (۲) تن دارای سند بکلوریا (۱) تن دارای سند لسانس، (۴) تن عالمان دین، (۵۵) تن غریبکار و (۱۴) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۷۶) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

این کمیته در سپین بولدک به (۲۷) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید و همچنان یک طفل مفقودی را به خانواده‌های ایشان سپرده است.

 

پکتیکا

انگور اده:

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در انگور اده به مهاجرین برگشته علاوه از صحت، خدمات ذیل نیز صورت گرفته است:

غذا: در انگور اده و شرنه (۵۳) خوراک غذا و آب آشامیدنی توزیع شده است.

صحت: در انگور اده (۲۰) تن مهاجرین برگشته تداوی شده است.

 

نیمروز:

راه ابریشم (خط فرضی دیورند)

 

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز (۲۹) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۹۹) تن می‌شوند، ثبت شده است و همچنان (۱۴۳۲) تن مسافر به کشور برگشته است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

امروز در نیمروز با (۳) مهاجرین مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۳۰,۰۰۰) افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز به مهاجرین برگشته علاوه از صحت، خدمات ذیل نیز صورت گرفته است:

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته (۲۹) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنت رایگان داشتند؛ توزیع گردیده است.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در نیمروز به (۹۹) تن مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه

 

 

 

ارقام مجموعی فعالیت‌های گوناگون تمام کمیته‌ها و دروازه‌ها بطور ذیل است:

مهاجرین ثبت شده: (۹۶) خانواده و (۴۳۷) افراد

مهاجرین انتقال داده شده: (۲۲) خانواده و (۱۰۶) افراد

مهاجرین کمک شده:(۵۷) خانواده

مهاجریت تداوی شده: (۱۳۴) تن

سیم‌کارت‌های توزیع شده: (۳۱۶) عدد

 

دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده.