گزارش کاری روزانه کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز شنبه مورخ ۱۶/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۹/۱۰/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:   ننگرهار: تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال: […]

روز شنبه مورخ ۱۶/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۹/۱۰/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:

 

ننگرهار:

تورخـــم (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:

امروز در تورخم (۶۱) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۴۴) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت گردیده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۴۴) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۴۴۰۰۰۰) افغانی می‌شوند، به مهاجرین  کمک نقدی صورت گرفته.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از تورخم (۱۹) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۴۵) تن بود به جلال آباد، لغمان، کنر و کابل به طور مصون انتقال شده و برایشان مبلغ (۴۷۷۰۰) افغانی کرایه نیز داده شده است.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در تورخم (۵۰) خانواده در کمپ موقتی عمری مهاجرین جابجا شده است و (۱۵۰) خیمه در آنجا نصب شده است.

 

 

کمیته‌ی خمات و امور صحی:

امروز در کمپ عمری تورخم به شمول خدمات صحی، خدمات ذیل نیز ارایه گردید:

غذا: در کمپ عمری به مهاجرین (۱۶۰۰) خوراک غذا و (۸۵هزار) لیتر آب آشامیدنی توزیع گردید.

البسه: در کمپ عمری به مهاجرین البسه زیر توزیع گردید:

کمپل، فرش، بخاری گازی، (۴۸) کارتن مواد غذایی خام و مواد دیگر توزیع گردید.

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین (۱۵۸) عدد سیم‌کارت به طور رایگان که انترنت و دقایق رایگان نیز داشت، توزیع گردید.

 

کمیته‌ی تنظیم مساجد و آموزش:

امروز کمیته‌ی تنظیم مساجد و اموزش با همکاری مسوولین ریاست کمکی و اطلاع رسانی ریاست معارف ولایت ننگرهار (۴۰) دانش آموز به منظور تحصیل بیشتر، ثبت نام و مراحل مقدماتی را تکمیل نمودند تا ایجاد تسهیلات در زمان ثبت نام در موسسات آموزشی محیا شوند.

کمیته مذکور، آن دسته از پناهندگانی که از طریق تورخم به کشور خود باز می گردند و تحصیل فرزندانشان ناقص می باشد، پس از گذراندن مراحل اولیه، آنان را به طور رسمی به ولایت‌های های خود معرفی می کند تا ادامه تحصیل را تکمیل کنند.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین:

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در تورخم (۲) تن دارای سند بکلوریا، (۲) تن حافظان، (۵۳) تن غریبکار و (۴۳) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۱۰۰) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

این کمیته به (۱۶۵) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در تورخم به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

همچنان محتسبین ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر در بخش‌های مختلف به مهاجریت آگاهی عامه داده است.

این کمیته با هماهنگی دفتر آی او ایم (۳۰) فورمه مهاجرت تقسیم کرده است.

 

قندهار

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه سپین بولدک (۵۵) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۲۵۰) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۵۴) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۵۴۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند؛ کمک نقدی صورت گرفت.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز (۸) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۳۶) تن بود؛ از سپین بولدک به  قندهار انتقال داده شد و مبلغ (۱۶ هزار) افغانی کرایه برایشان داده شد.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در سپین بولدک (۳۹) خانواده در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است و به تعداد (۱۰۰) باب خیمه در آنجا نصب شده است.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در سپین بولدک برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: در سپین بولدک (۶۷۰) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

صحت: در سپین بولدک (۲۴۰) تن مهاجرین تداوی شده است.

همچنان به (۲۹۷) تن مهاجرین در بخش‌های مختلف صحت آگاهی عامه داده شده است.

البسه: در کمپ‌های موقتی به قدر ضرورت خیمه و کمپل به مهاجرین توزیع گردید.

مخابرات: از سوی کمیته‌ی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته‌گان (۱۸۸) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع شده است.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در سپین بولدک (۴) تن دارای سند بکلوریا٫ (۴) تن عالمان دین، (۶۳) تن غریبکار و (۱۹) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۹۱) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

این کمیته در سپین بولدک به (۴۹) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید.

همچنان (۳) تن اطفال مفقودی پیدا و به خانواده‌های ایشان سپرده شد.

 

پکتیا

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در پکتیا (۴) خانواده در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

 

پکتیکا

انگور اده (خط فرضی دیورند):

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه انگور اده (۲) خانواده به کشور برگشته است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۲) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۲۰۰۰۰) هزار افغانی می‌شوند، کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از انگور اده (۲) خانواده به ولسوالی‌ها و قریه‌جات مربوطه خویش انتقال داده شده است.

 

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در انگور اده برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: امروز در انگور اده و شرنه (۶۱) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

 

کمیته‌‌‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در انگور اده به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

 

نیمروز:

راه ابریشم (خط فرضی دیورند)

 

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز (۲۰) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۹۳) تن می‌شوند، ثبت شده است و همچنان (۷۷۷) تن مسافر به کشور برگشته است.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در نیمروز (۳۰) خانواده د‌ر کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز به مهاجرین برگشته علاوه از صحت، خدمات ذیل نیز صورت گرفته است:

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته (۴) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنت رایگان داشتند؛ توزیع گردیده است.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در نیمروز به (۹۳) تن مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه

 

کابل

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از کابل (۷) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۴) تن بود به ولایت‌های پکتیا و فاریاب بطور مصؤن انتقال گردید و مبلغ (۱۲۰۰۰) افغانی کرایه موتر برایشان داده شده است.

 

ارقام مجموعی فعالیت‌های گوناگون تمام کمیته‌ها و دروازه‌ها بطور ذیل است:

مهاجرین ثبت شده: (۱۳۸) خانواده و (۴۹۱) افراد

مهاجرین انتقال داده شده:(۳۶) خانواده و (۱۹۹) افراد

مهاجرین کمک شده:(۱۰۰) خانواده

مهاجرین جابجا شده‌ی موقتی (۱۲۳)

سیم‌کارت‌های توزیع شده: (۳۵۰) عدد

دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده.