گزارش کاری روزانه کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز جمعه مورخ ۱۵/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۸/۱۰/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:   ننگرهار: تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال: […]

روز جمعه مورخ ۱۵/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۸/۱۰/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:

 

ننگرهار:

تورخـــم (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:

امروز در تورخم (۶۸) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۵۵) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت گردیده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۴۰) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۴۰۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند، به مهاجرین کمک نقدی صورت گرفته.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از تورخم (۲۸) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۴۵) تن بود به ولایت‌های ننگرهار، کنر، لغمان و کابل به طور مصون انتقال شده و برایشان مبلغ (۷۲۵۰۰) افغانی کرایه نیز داده شده است.

 

کمیته‌ی خمات و امور صحی:

امروز در کمپ عمری تورخم به شمول خدمات صحی، خدمات ذیل نیز ارایه گردید:

غذا: در کمپ عمری به مهاجرین (۱۹۰۰) خوراک غذا و (۸۵هزار) لیتر آب آشامیدنی توزیع گردید.

البسه: در کمپ عمری به مهاجرین البسه زیر توزیع گردید:

کمپل، فرش، بخاری گازی، (۵۰) کارتن مواد غذایی خام و مواد دیگر توزیع گردید.

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین (۱۷۵) عدد سیم‌کارت به طور رایگان که انترنت و دقایق رایگان نیز داشت، توزیع گردید.

 

کمیته‌ی تنظیم مساجد و آموزش:

امروز کمیته‌ی تنظیم مساجد و اموزش با همکاری مسوولین ریاست کمکی و اطلاع رسانی ریاست معارف ولایت ننگرهار (۱۰) دانش آموز به منظور تحصیل بیشتر، ثبت نام و مراحل مقدماتی را تکمیل نمودند تا ایجاد تسهیلات در زمان ثبت نام در موسسات آموزشی محیا شوند.

کمیته مذکور، آن دسته از پناهندگانی که از طریق تورخم به کشور خود باز می گردند و تحصیل فرزندانشان ناقص می باشد، پس از گذراندن مراحل اولیه، آنان را به طور رسمی به ولایت‌های های خود معرفی می کند تا ادامه تحصیل را تکمیل کنند.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین:

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در تورخم (۱) تن دارای سند بکلوریا، (۲) تن دارای سند لسانس، (۴۸) تن غریبکار و (۶۳) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۱۱۴) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

این کمیته به (۵۴) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در تورخم به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

همچنان محتسبین ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر در بخش‌های مختلف به مهاجریت آگاهی عامه داده است.

این کمیته با هماهنگی دفتر آی او ایم (۳۰) فورمه مهاجرت تقسیم کرده است.

 

قندهار

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه سپین بولدک (۴۰) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۲۳۰) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۴۰) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۴۰۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند؛ کمک نقدی صورت گرفت.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز (۱) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۵) تن بود؛ از سپین بولدک به قندهار انتقال داده شد و مبلغ (۱۵۰۰) افغانی کرایه برایشان داده شد.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در سپین بولدک برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: در سپین بولدک (۶۷۶) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

مخابرات: از سوی کمیته‌ی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته‌گان (۱۹۶) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع شده است.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در سپین بولدک (۱‍) تن دارای سند بکلوریا (۴) تن حافظان، (۷) تن عالمان دین، (۱۲۰) تن غریبکار و (۲۴) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۱۵۶) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

 

پکتیکا

انگور اده (خط فرضی دیورند):

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه انگور اده (۲) خانواده به کشور برگشته است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۲) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۲۰۰۰۰) هزار افغانی می‌شوند، کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از انگور اده (۲) خانواده به ولسوالی‌ها و قریه‌جات مربوطه خویش انتقال داده شده است.

 

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در شرنه برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: امروز در انگور اده و شرنه (۴۶) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

 

کمیته‌‌‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در انگور اده به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

 

نیمروز:

راه ابریشم (خط فرضی دیورند)

 

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز (۲۹) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۹۹) تن می‌شوند، ثبت شده است و همچنان (۱۴۳۲) تن مسافر به کشور برگشته است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

امروز در نیمروز با (۵) مهاجرین مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۵۰,۰۰۰) افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز به مهاجرین برگشته علاوه از صحت، خدمات ذیل نیز صورت گرفته است:

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته (۲۹) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنت رایگان داشتند؛ توزیع گردیده است.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در نیمروز به (۹۹) تن مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه

 

 

ارقام مجموعی فعالیت‌های گوناگون تمام کمیته‌ها و دروازه‌ها بطور ذیل است:

مهاجرین ثبت شده: (۹۹) خانواده و (۴۸۴) افراد

مهاجرین انتقال داده شده:(۳۱) خانواده و (۱۵۲) افراد

مهاجرین کمک شده:(۸۷) خانواده

سیم‌کارت‌های توزیع شده: (۴۰۰) عدد

 

دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده.