گزارش کاری روزانه کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز یکشنبه مورخ ۱۰/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۳/۱۰/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:   ننگرهار: تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال: […]

روز یکشنبه مورخ ۱۰/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۳/۱۰/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:

 

ننگرهار:

تورخـــم (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:

امروز در تورخم (۵۴) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۴۰) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت گردیده است.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در تورخم (۱۵) خانواده در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

 

کمیته‌ی خمات و امور صحی:

امروز در کمپ عمری تورخم به شمول خدمات صحی، خدمات ذیل نیز ارایه گردید:

غذا: در کمپ عمری به مهاجرین (۲۵۰۰) خوراک غذا و (۸۵هزار) لیتر آب آشامیدنی توزیع گردید.

البسه: در کمپ عمری به مهاجرین البسه زیر توزیع گردید:

کمپل، فرش، لحاف، بخاری گازی، (۳۵) کارتن مواد غذایی خام و مواد دیگر توزیع گردید.

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین (۱۳۹) عدد سیم‌کارت به طور رایگان که انترنت و دقایق رایگان نیز داشت، توزیع گردید.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین:

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در تورخم (۴) تن دارای سند بکلوریا، (۴۷) تن غریبکار و (۳۹) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۹۰) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

 

قندهار

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه سپین بولدک (۵۵) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۳۳۰) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۵۰) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۵۰۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند؛ کمک نقدی صورت گرفت.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز (۳) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۲۰) تن بود؛ از سپین بولدک به ولایت‌های قندهار و هرات انتقال داده شد و مبلغ (یک هزار) افغانی کرایه برایشان داده شد.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در سپین بولدک (۱۵) خانواده در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در سپین بولدک برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: در سپین بولدک (۱۰۵۰) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

صحت: در سپین بولدک (۳۶۷) تن مهاجرین تداوی شده است.

همچنان به (۵۳۴) تن مهاجرین در بخش‌های مختلف صحت آگاهی عامه داده شده است.

البسه: در کمپ‌های موقتی به قدر ضرورت خیمه و کمپل به مهاجرین توزیع گردید.

مخابرات: از سوی کمیته‌ی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته‌گان (۱۹۰) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع شده است.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در سپین بولدک (۲) تن دارای سند بکلوریا٫ (۱) تن دارای سند لسانس، (۱) تن حافظ، (۸۱) تن غریبکار و (۵۲) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۱۳۷) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

این کمیته در سپین بولدک به (۴۰) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید و همچنان یک طفل مفقودی را به خانواده‌های ایشان سپرده است.

 

زابل:

راه شملزو (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در راه شملزو (۲) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۴) تن بود، به کشور برگشته است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از راه شملزو (۲) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۴) تن بود، به ساحه‌ی زنجیر بطور مصون انتقال داده شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۲) خانواده ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۲۰,۰۰۰) افغانی می‌شوند، کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌‌‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در شملزو به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

 

پکتیکا

انگور اده (خط فرضی دیورند):

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه انگور اده (۳) خانواده به کشور برگشته است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از انگور اده (۳) خانواده به ولسوالی‌ها و قریه‌جات مربوطه خویش انتقال داده شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۳) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۳۰ هزار) افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در انگور اده برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: امروز در انگور اده و شرنه (۹۱) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

صحت: در انگور اده (۲۶) تن مهاجرین بازگشته گان تداوی شده است.

 

کمیته‌‌‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در انگور اده به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

 

نیمروز:

راه ابریشم (خط فرضی دیورند)

 

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز (۴۱) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۱۷) تن می‌شوند، ثبت شده است و همچنان (۱۱۶۴) تن مسافر به کشور برگشته است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

امروز در نیمروز با (۷) مهاجرین مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۷۰,۰۰۰) افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در نیمروز (۳۴) خانواده د‌ر کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز به مهاجرین برگشته علاوه از صحت، خدمات ذیل نیز صورت گرفته است:

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته (۴۱) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنت رایگان داشتند؛ توزیع گردیده است.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در نیمروز به (۱۱۷) تن مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه

 

هرات:

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در هرات (۱۱۲) خانواده در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

 

کابل

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از کابل (۷) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۳۵) تن بود به ولایت‌های قندز، بلخ و بغلان بطور مصؤن انتقال گردید و مبلغ (۲۴۵۰۰) افغانی کرایه موتر برایشان داده شده است.

 

ارقام مجموعی فعالیت‌های گوناگون تمام کمیته‌ها و دروازه‌ها بطور ذیل است:

مهاجرین ثبت شده: (۱۵۵) خانواده و (۶۰۷) افراد

مهاجرین انتقال داده شده:(۱۵) خانواده و (۷۵) افراد

مهاجرین کمک شده:(۶۲) خانواده

مهاجرین جابجا شده‌ی موقتی (۷۶)

مهاجرین تداوی شده: (۳۹۳) نفر

سیم‌کارت‌های توزیع شده: (۳۷۰) عدد

 

دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده.